Ktl-icon-tai-lieu

bài báo cáo seminar : công nghệ enzyme và protein

Được đăng lên bởi Học Sinh Lớp Hột
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM HÓA-SINH-KTNN
---  ---

BÀI BÁO CÁO SEMINAR

CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN

Giáo viên giảng dạy
Mã môn học
Lớp
Sinh viên thực hiện

: Th.S TRẦN ĐỨC TƯỜNG
: BI4103
: DHSSINH15L2
: Nhóm IV

Năm học 2015 - 2016

BÀI BÁO CÁO

CÔNG NGHỆ EMZYME PROTEIN
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM HÓA-SINH-KTNN
---  ---

BÀI BÁO CÁO SEMINAR

CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN

Thành viên nhóm IV
1.Huỳnh Thị Hoàng Oanh
2.Trịnh Phú Tâm
3.Lê Thị Ngọc
4.Trần Thị Hợp
5.Lê Quang Tuấn
6. Trần Thị Kim Oanh
7.Diệp Trần Bảo Trân

2

LỜI NÓI ĐẦU
“Nếu không có enzym sẽ không có đời sống” (BS. Edward Howell, Mỹ) Enzym là
một loại chất đạm với nhiều chuỗi axit amin liên kết với nhau. Chất này hiện diện
trong mọi tế bào sống, từ thực vật tới động vật và có nhiều tác dụng đối với cơ thể
như: gây ra nhiều phản ứng hóa học thiết yếu cho sức khỏe, sự tiêu hóa thực phẩm
của con người, có tác dụng kích thích vào não bộ, cung cấp năng lượng cho tế bào...
Công nghệ enzyme và protein

3

Chương 1 CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ ỨNG DỤNG
1.1.Khái niệm
Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein, có khả
năng tham gia xúc tác các phản ứng hóa học trong và ngoài cơ thể.Trong các phản
ứng này các phân tử lúc bắt đầu của quá trình được gọi là cơ chất (substrate),
enzyme sẽ biến đổi chúng thành các phân tử khác nhau. Enzyme có tính chọn lọc rất
cao đối với cơ chất của nó. Sự hiện diện của enzyme làm cho các phản ứng hóa học
với hiệu suất cao dù ở điều kiện bình thường về nhiệt độ, áp suất, pH được xảy ra
theo một chiều hướng nhất định với tốc độ nhịp nhàng trong cơ thể sống.
Có trên 4000 phản ứng sinh hóa được xúc tác bởi enzyme. Chúng có trong
hầu hết các loại tế bào của cơ thể sống. Hoạt tính của enzyme chịu tác động bởi
nhiều yếu tố. Chất ức chế là các phân tử làm giảm hoạt tính của enzyme, trong khi
các yếu tố hoạt hóa là những phân tử làm tăng hoạt tính của enzyme
Enzyme học là khoa học nghiên cứu những chất xúc tác sinh học có bản chất
protein. Hay nói cách khác, enzyme học là khoa học nghiên cứu những tính chất
chung, điều kiện, cơ chế tác dụng và tính đặc hiệu của các enzyme.
1.2.Tính chât của Enzyme
Enzyme có bản chất là protein ,có tất cả thuộc tính lý hóa của
protein.Enzyme có dạng hình cầu , có kích thước lớn nên không đi qua màng bán
thấm
Enzyme tan trong nước và các dung môi hữu cơ phân cực khác mặt khác lại
không tan trong ete và các dung môi kh...


- - - - - -


 
  !"#$%&
'() *+"+$,'-
./ 01"2


3 -%$,4-%$5
bài báo cáo seminar : công nghệ enzyme và protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài báo cáo seminar : công nghệ enzyme và protein - Người đăng: Học Sinh Lớp Hột
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài báo cáo seminar : công nghệ enzyme và protein 9 10 994