Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo thí nghiệm đo độ dai va đập và thí nghiệm kéo

Được đăng lên bởi trungduonglt1996
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA
------

Thí nghiệm đo độ dai va đập và thí nghiệm kéo

Giáo viên hướng dẫn : Trần Trọng Quyết
Sinh viên thực hành : Nguyễn Chí Thanh
Hoàng Quốc Nghiêm
Lớp

: 14DDS04022

TP. HCM, 3 /2016

§2: THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ DAI VA ĐẬP
Phần 1 : Cơ sở lý thuyết
I/ Khái niệm :
II/ Các phương pháp đo độ dai va đập:
1. Phương pháp charpy:
- Phương pháp thử va đập charpy là phép thử biến dạng nhanh được chuẩn hóa giúp xác
định năng lượng hấp thụ bởi vật liệu trong quá trình gãy vỡ. Năng lượng hấp thụ này giúp xác
định độ dai của vật liệu và là công cụ để nghiên cứu sự chuyển biến dòn-dẻo theo nhiệt độ. Nó
được dùng rộng rãi trong công nghiệp do quy trình chuẩn bị và thực hiện dễ dàng và có thể thu
được kết quả nhanh và rẻ.
- Nguyên lí đo: Phép thử này bao gồm làm gãy mẫu thử có rãnh khía bằng một dao động
đơn của con lắc dưới các điều kiện được xác định sau đây. Rãnh trên mẫu thử phải được quy
định hình dạng và được đặt ở chính giữa hai giá đỡ, đối diện với vị trí bị va đập trong khi thử.
Độ dai được xác định bằng năng lượng hấp thụ trong thử va đập.

- Công thức tính:

Trong đó:
p: trọng lượng của búa (kg).
H, h: chiều cao búa trước và sau khi thử va đập.
F: tiết diện tại chổ bị gãy (cm2).
Vật liệu càng giòn thì độ dai va đập càng nhỏ. Với thép aH=2÷12kGm/cm2
- Do các giá trị va đập của một số vật liệu kim loại thay đổi theo nhiệt độ, nên phép thử được
thực hiện ở nhiệt độ quy định. Khi nhiệt độ thử khác với nhiệt độ môi trường thì mẫu thử phải
được nung nóng hoặc làm nguội đến nhiệt độ đó trong môi trường được kiểm soát.
- Mẫu thử tiêu chuẩn phải dài 55 mm có tiết diện vuông với các cạnh 10 mm. Ở tâm của
chiều dài mẫu là rãnh chữ V hoặc rãnh chữ U
- Nếu mẫu thử tiêu chuẩn không thể lấy được từ vật liệu, phải sử dụng một trong các mẫu thử
bổ sung có chiều rộng là 7,5 mm, 5 mm hoặc 2,5 mm
- Các mẫu thử phải có độ nhám bề mặt nhỏ hơn Ra 5um không kể các đầu mẫu.

- Khi đánh giá vật liệu đã nhiệt luyện, mẫu thử sau khi nhiệt luyện lần cuối phải được gia
công tinh, kể cả rãnh cắt chữ V, trừ khi có thể chứng minh rằng độ gia công bề mặt trước và sau
khi nhiệt luyện không khác nhau.

Mẫu thử va đập

2. Phương pháp Izod:
Giống như phương pháp charpy, chỉ khác mẫu đo: Mẫu Izod có kích thước 10x10x75
mm, xẻ rãnh chữ V sâu 2 mm cách một đầu 28mm và ngàm tại đầu này trên máy.

3. Trình tự tiến hành:
- Đưa búa cố định lên vị trí trên
- Đặt mẫu thử vào trong giá
- Mở chốt cho búa đập vào trong mẫu thử
- Lấy mẫu thử và đo kết quả.

III/ Một số m...
II
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA
------


Thí nghiệm đo độ dai va đập và thí nghiệm kéo
Giáo viên hướng dẫn : Trần Trọng Quyết
Sinh viên thực hành : Nguyễn Chí Thanh
Hoàng Quốc Nghiêm
Lớp : 14DDS04022
TP. HCM, 3 /2016
Bài báo cáo thí nghiệm đo độ dai va đập và thí nghiệm kéo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo thí nghiệm đo độ dai va đập và thí nghiệm kéo - Người đăng: trungduonglt1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài báo cáo thí nghiệm đo độ dai va đập và thí nghiệm kéo 9 10 633