Ktl-icon-tai-lieu

Bài ca hóa trị

Được đăng lên bởi tientoi791
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI CA HÓA TRỊ
Kali , Iốt , Hiđro
Natri với Bạc , Clo một loài
Là hóa trị I ai ơi
Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi phân vân
Magiê , Chì , Kẽm , Thủy ngân
Oxi , Đồng , Thiếc cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Canxi
Hóa trị II đó có gì khó khăn
Bo , Nhôm hóa trị III lần
Nhớ ghi cho kỹ khi cần có ngay
Cacbon , Silic này đây
Là hóa trị IV có ngày nào quên
Sắt kia nghe cũng quen tên
II , III lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Phốt pho đếm mấy không dư
Hễ ai hỏi đến ừ rằng III , V

BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI
Hiđrô là một
Mười hai cột Cacbon
Nitơ mười bốn tròn
Oxi trăng mười sáu
Natri hay láu táu
Nhảy tót lên hai ba
Khiến Magiê gần nhà
Ngậm ngùi nhận hai bốn
Hai bảy Nhôm la lớn
Lưu huỳnh nhận ba hai
Khác người thật là tài
Clo ba lăm rưỡi
Kali thích ba chín
Canxi tiếp bốn mươi
Năm lăm Mangan cười
Sắt đây rồi năm sáu
Đồng sáu tư nổi cáu
Vì kém Kẽm sáu lăm
Tám mươi Brôm nằm
Xa Bạc một linh tám
Bari buồn chán ngán
Một ba bảy ít chi
Kém người ta còn gì
Thủy ngân hai linh mốt

...
BÀI CA HÓA TRỊ
Kali , Iốt , Hiđro
Natri với Bạc , Clo một loài
Là hóa trị I ai ơi
Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi phân vân
Magiê , Chì , Kẽm , Thủy ngân
Oxi , Đồng , Thiếc cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Canxi
Hóa trị II đó có gì khó khăn
Bo , Nhôm hóa trị III lần
Nhớ ghi cho kỹ khi cần có ngay
Cacbon , Silic này đây
Là hóa trị IV có ngày nào quên
Sắt kia nghe cũng quen tên
II , III lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Phốt pho đếm mấy không dư
Hễ ai hỏi đến ừ rằng III , V
BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI
Hiđrô một
Mười hai cột Cacbon
Nitơ mười bốn tròn
Oxi trăng mười sáu
Natri hay láu táu
Nhảy tót lên hai ba
Khiến Magiê gần nhà
Ngậm ngùi nhận hai bốn
Hai bảy Nhôm la lớn
Lưu huỳnh nhận ba hai
Khác người thật là tài
Clo ba lăm rưỡi
Kali thích ba chín
Canxi tiếp bốn mươi
Năm lăm Mangan cười
Sắt đây rồi năm sáu
Đồng sáu tư nổi cáu
Vì kém Kẽm sáu lăm
Tám mươi Brôm nằm
Xa Bạc một linh tám
Bari buồn chán ngán
Một ba bảy ít chi
Kém người ta còn gì
Thủy ngân hai linh mốt
Bài ca hóa trị - Người đăng: tientoi791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài ca hóa trị 9 10 721