Ktl-icon-tai-lieu

Bài ca hóa trị

Được đăng lên bởi huyendao1810
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI CA HÓA TRỊ
Kali (K), Iot (I), Hidro (H)
Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
Là hóa trị một (I) em ơi!
Nhớ ghi cho kĩ kẻo hoài phân vân.
Magie (Mg), Kẽm (Zn ) với Thủy ngân (Hg)
Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc (Sn), thêm phần Bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ Caxi (Ca)
Hóa trị hai (II) nhớ có gì khó khăn?
Anh nhôm (Al) hóa trị ba lần (III)
In sâu vào trí khi cần có ngay.
Cacbon (C), Sillic (Si) này đây
Là hóa trị bốn (IV) chẳng ngày nào quên.
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền nhau thôi.
Lại gặp Nito (N) khổ rồi
Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV) khi thời lên năm (V).
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm:
Xuống hai (II) lên sáu (VI) lúc nằm thứ tư (IV).
Photpho (P) nói đến khư khư
Hỏi đến hóa trị thì ừ rằng năm (V).
Em ơi cố học cho chăm
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng.

...
BÀI CA HÓA TRỊ
Kali (K), Iot (I), Hidro (H)
Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
Là hóa trị một (I) em ơi!
Nhớ ghi cho kĩ kẻo hoài phân vân.
Magie (Mg), Kẽm (Zn ) với Thủy ngân (Hg)
Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc (Sn), thêm phần Bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ Caxi (Ca)
Hóa trị hai (II) nhớ có gì khó khăn?
Anh nhôm (Al) hóa trị ba lần (III)
In sâu vào trí khi cần có ngay.
Cacbon (C), Sillic (Si) này đây
Là hóa trị bốn (IV) chẳng ngày nào quên.
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền nhau thôi.
Lại gặp Nito (N) khổ rồi
Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV) khi thời lên năm (V).
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm:
Xuống hai (II) lên sáu (VI) lúc nằm thứ tư (IV).
Photpho (P) nói đến khư khư
Hỏi đến hóa trị thì ừ rằng năm (V).
Em ơi cố học cho chăm
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng.
Bài ca hóa trị - Người đăng: huyendao1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài ca hóa trị 9 10 439