Ktl-icon-tai-lieu

BÀI CA HÓA TRỊ LỚP 8

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI CA HÓA TRỊ LỚP 8:
Kali (K), Iốt (I), Hiđrô (H)
Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
Là hoá trị I em ơi,
Học đi cho thuộc kẻo rồi phân vân.
Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O), đồng (Cu), thiếc cũng cần Bari (Ba),
Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca)
Hoá trị II đó có gì khó khăn.
Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần,
In sâu vào trí khi cần nhớ ngay.
Cacbon (C), Silic (Si) này đây,
Hoá trị IV đó có ngày nào quên.
Sắt (Fe) kia kể cũng quen tên,
II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi.
Nitơ rắc rối nhất đời,
I, II, III, IV khi thời lên V.
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm,
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV.
Phốt pho (P) nói đến không dư,
Nếu ai có hỏi đến thì ừ: III, V.
Em ơi cố gắng học chăm,
Bài ca hoá trị nửa năm thuộc lòng.
BÀI CA HÓA TRỊ 2 (thêm các chất chưa có...)
Kali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon © ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên

Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II , III nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên IV khi nằm thứ IV
Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.
Hidro (H) cùng với liti (Li)
Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời
Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời
Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm
Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)
Thường II ít I chớ phân vân gì
Đổi thay II , IV là chì (Pb)
Điển hình hoá trị của chì là II
Bao giờ cùng hoá trị II
Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì
Ngoài ra còn có canxi (Ca)
Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà
Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị III
Cácbon © silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi
Thế nhưng phải nói thêm lời
Hóa trị II vẫn là nơi đi về
Sắt (Fe) II toan tính bộn bề
Không bền nên dễ biến liền sắt III
Phốtpho III ít gặp mà
Photpho V chính người ta gặp nhiều
Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?
I , II, III , IV phần nhiều tới V
Lưu huynh lắm lúc chơi khăm
Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng
Clo Iot lung tung

II III V VII thường thì I thôi
Mangan rắc rối nhất đời
Đổi từ I đến VII thời mới yên
Hoá trị II dùng rất nhiều
Hoá trị VII cũng được yêu hay cần
Bài ca hoá trị thuộc lòng
Viết thông công thức đề phòng lãng quên
Học hành cố g...
BÀI CA HÓA TRỊ LỚP 8:
Kali (K), Iốt (I), Hiđrô (H)
Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
Là hoá trị I em ơi,
Học đi cho thuộc kẻo rồi phân vân.
Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O), đồng (Cu), thiếc cũng cần Bari (Ba),
Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca)
Hoá trị II đó có gì khó khăn.
Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần,
In sâu vào trí khi cần nhớ ngay.
Cacbon (C), Silic (Si) này đây,
Hoá trị IV đó có ngày nào quên.
Sắt (Fe) kia kể cũng quen tên,
II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi.
Nitơ rắc rối nhất đời,
I, II, III, IV khi thời lên V.
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm,
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV.
Phốt pho (P) nói đến không dư,
Nếu ai có hỏi đến thì ừ: III, V.
Em ơi cố gắng học chăm,
Bài ca hoá trị nửa năm thuộc lòng.
BÀI CA HÓA TRỊ 2 (thêm các chất chưa có...)
Kali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
y nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon © ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
BÀI CA HÓA TRỊ LỚP 8 - Trang 2
BÀI CA HÓA TRỊ LỚP 8 - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI CA HÓA TRỊ LỚP 8 9 10 729