Ktl-icon-tai-lieu

Bãi chôn lấp Lương Hòa

Được đăng lên bởi lethanhhuong354
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Type text]

Bãi chôn lấp Lương Hòa
Được xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2014 đến nay. Bãi chôn lấp có 2 ô chôn lấp:
ô chôn lấp phía nam hiện tại đang để trống chưa vận hành và sử dụng trong tương lai, ô chôn lấp
phía bắc hiện tại đã dược vận hành hơn 1 năm. Tổng diện tích của bãi chôn lấp là 13,8 hecta,
được xây dựng trên 1 thung lũng. Trước đây chổ này là 1 thung lũng, công ty đã tận dụng ,cải tạo
thành bãi chôn lấp. Bãi chôn lấp khá đặc biệt , nếu sử dụng google earth sẽ thấy có hình trái tim.
Đây là bãi chôn lấp đầu tiên của Việt Nam xây dựng trên địa hình có sẳn chứ không phải đào ô
chôn lấp -> tận dụng khu vực có sẳn. Xung quanh vành đai của bãi có 1 hệ thống mương bê tông
có chức năng tách nước mưa từ các sườn núi xung quanh, không để nước mưa đi vào bãi vì nếu
nước mưa đi vào sẽ làm tăng lượng nước rỉ rác lên ,như vậy toàn bộ nước mưa từ khu vực sườn
dốc xung quanh sẽ được tách ra bên ngoài.
Trạm xử lí rác nằm ở nơi trũng nhất để tận dụng được nước rỉ rác chảy về trạm mà không tốn chi
phí bơm nước ngược lên.
Cấu tạo của bãi
Theo qui trình xây dựng bãi thì bên dưới là lớp đất sét, trên lớp đất sét là lớp vải đệm kỉ thuật
màu trắng, tiếp đó là lớp chống thấm HDBE là lớp vải màu đen không để lớp này tiếp xúc trực
tiếp với ánh nắng mặt trời và môi trường bên ngoài nhiều nếu không lớp chống thấm này sẽ bị
ảnh hưởng và mất đi tính chống thấm của nó và gây ra thấm nước rỉ rác ra bên ngoài ,vì vậy tiếp
lớp HDBE là lớp giogel để bảo vệ, lớp này hiên tại chỉ xây dựng ở khu vực Lương Hòa. Khu
chôn lấp phí nam, bên dưới bãi có 2 đường sóng chạy dọc theo ô chôn lấp là 2 hệ thống ống thu
gom nước rỉ rác ,mỗi ống có d=300, 2 rãnh này được thiết kế ở khu vực sâu nhất và trũng nhất
của bãi để nước rỉ rác sẽ được thu gom vào đó và chảy về cuối bãi sẽ có hệ thống thu gom và đưa
về khu xử lí nước rỉ rác riêng.
Qui trình vận hành của bãi
Bãi rác hoạt động mở cửa đón nhận rác vào lúc 16g để đón nhận các xe thu gom rác từ toàn
thành phố trở về. Bãi sẽ hoạt động từ 16g cho đến khi hết rác, thời điểm hết rác phụ thuộc vào
lượng rác ở thành phố dao động từ 2g -> 4g thì mới hết rác, lượng rác trung bình hằng ngày tiếp
nhận là 350 tấn vào các ngày bình thường và tăng đột biến vào các dịp lễ,sự kiện -> lượng rác
tăng gấp 2, 3 lần ở mức 700-800 tấn/ngày đêm.
Qui trình tiếp nhận rác
Hiện trạng ở Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung thì chưa có phân loại rác tại nguồn,ở
Nha Trang đối với rác được xác minh là rác sinh hoạt tức là rác của dân thải ra hàng ngày thì
...
[Type text]
Bãi chôn lấp Lương Hòa
Được xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2014 đến nay. Bãi chôn lấp có 2 ô chôn lấp:
ô chôn lấp phía nam hiện tại đang để trống chưa vận hành và sử dụng trong tương lai, ô chôn lấp
phía bắc hiện tại đã dược vận hành hơn 1 năm. Tổng diện tích của bãi chôn lấp 13,8 hecta,
được xây dựng trên 1 thung lũng. Trước đây chổ này là 1 thung lũng, công ty đã tận dụng ,cải tạo
thành bãi chôn lấp. Bãi chôn lấp khá đặc biệt , nếu sử dụng google earth sẽ thấy hình trái tim.
Đây bãi chôn lấp đầu tiên của Việt Nam xây dựng trên địa hình sẳn chứ không phải đào ô
chôn lấp -> tận dụng khu vực có sẳn. Xung quanh vành đai của bãi có 1 hệ thống mương bê tông
chức năng tách nước mưa từ các sườn núi xung quanh, không để nước mưa đi vào bãi nếu
nước mưa đi vào sẽ làm tăng lượng nước rỉ rác lên ,như vậy toàn bộ nước mưa từ khu vực sườn
dốc xung quanh sẽ được tách ra bên ngoài.
Trạm xử lí rác nằm ở nơi trũng nhất để tận dụng được nước rỉ rác chảy về trạm mà không tốn chi
phí bơm nước ngược lên.
Cấu tạo của bãi
Theo qui trình xây dựng bãi thì bên dưới lớp đất sét, trên lớp đất sét lớp vải đệm kỉ thuật
màu trắng, tiếp đó lớp chống thấm HDBE lớp vải màu đen không để lớp này tiếp xúc trực
tiếp với ánh nắng mặt trời môi trường bên ngoài nhiều nếu không lớp chống thấm này sẽ bị
ảnh hưởng và mất đi tính chống thấm của nó và gây ra thấm nước rỉ rác ra bên ngoài ,vì vậy tiếp
lớp HDBE lớp giogel để bảo vệ, lớp này hiên tại chỉ xây dựng khu vực Lương Hòa. Khu
chôn lấp pnam, bên dướii có 2 đường sóng chạy dọc theo ô chôn lấp 2 hệ thống ống thu
gom nước rỉ rác ,mỗi ống d=300, 2 rãnh này được thiết kế khu vực sâu nhất trũng nhất
của bãi để nước rỉ rác sẽ được thu gom vào đó và chảy về cuối bãi sẽ có hệ thống thu gom và đưa
về khu xử lí nước rỉ rác riêng.
Qui trình vận hành của bãi
Bãi c hoạt động mở cửa đón nhận rác vào lúc 16g để đón nhận các xe thu gom rác từ toàn
thành phố trở về. Bãi s hoạt động từ 16g cho đến khi hết rác, thời điểm hết rác phụ thuộc vào
lượng rác thành phố dao động từ 2g -> 4g thì mới hết rác, lượng rác trung bình hằng ngày tiếp
nhận 350 tấn vào các ngày bình thường tăng đột biến vào các dịp lễ,sự kiện -> lượng rác
tăng gấp 2, 3 lần ở mức 700-800 tấn/ngày đêm.
Qui trình tiếp nhận rác
Hiện trạng Nha Trang nói riêng Việt Nam nói chung thì chưa phân loại rác tại nguồn,ở
Nha Trang đối với rác được xác minh rác sinh hoạt tức rác của dân thải ra hàng ngày thì
toàn bộ dưa vào bãi chôn lấp. đây , qui trình phân loại xác định, xác minh nguồn rác tại
nguồn,phân loại rác nguy hại với sinh hoạt chứ chưa phân loại rác hữu cơ,vô cơ,tái chế. Những
rác nguy hại thường phát sinh từc đơn vị sản xuất, các đơn vị đều danh sách khi xả thải
[Type text] Page 1
Bãi chôn lấp Lương Hòa - Trang 2
Bãi chôn lấp Lương Hòa - Người đăng: lethanhhuong354
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bãi chôn lấp Lương Hòa 9 10 912