Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chi trên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI TRÊN
CÁN BỘ GIẢNG:
Nguyễn Thị Thanh Phượng

MỤC TIÊU HỌC TẬP
1.Chỉ được các chi tiết giải phẫu quan
trọng trên xương.
2.Sờ được các mốc của xương trên cơ
thể người sống.

XƯƠNG ĐÒN

KHOP UC ĐÒN

X. BÀN Tay 2

XQ .BÀN TAY

...
CHI TRÊN
CÁN B GI NG:
Nguy n Th Thanh Ph ng ượ
Bài giảng Chi trên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chi trên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Chi trên 9 10 571