Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng : Clo

Được đăng lên bởi tiendat80
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Mỹ Phong

Gi¸o viªn :

Lª Quèc §¹t

Bài 26
Tiết 32

- KHHH : Cl
- NTK : 35,5
- CTPT: Cl2

KIỂM TRA BÀI CŨ:
? Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa
học minh họa.

Trả lời
- Clo tác dụng với kim loại → muối clorua.
Cl2

+

→tº CuCl2

Cu

- Clo tác dụng với hidro → khí hidro clorua.
Cl2

+ H2

tº
→
2HCl

- Clo tác dụng với nước → dung dịch 2 axit.
Cl2

+ H2O

→ HCl + HClO

- Clo tác dụng với dung dịch NaOH → nước Javel.
Cl2

+ 2NaOH

→ NaCl + NaClO + H2O

Bài 26
Tiết 32
KHHH : Cl ; NTK : 35,5
CTHH: Cl 2

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
III/ ỨNG DỤNG CỦA CLO:

Quan sát sơ đồ về một số ứng dụng của clo, hãy cho
biết một số ứng dụng quan trọng của clo.

Khử trùng nước sinh
hoạt

Tẩy trắng vải sợi, bột
giấy, ........

Điều chế nhựa PVC, chất
dẽo, chất màu, cao su, ......

CLO

Điều chế nước Javel, clorua
vôi, ...........

SƠ ĐỒ VỀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CLO

Bài 26
Tiết 32

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
III/ ỨNG DỤNG CỦA CLO:
 Dùng để khử trùng nước sinh hoạt, bể bơi.
 Tẩy trắng vải sợi, bột giấy
 Điều chế nước Javel, clorua vôi
 Điều chế nhựa PVC, chất màu, chất dẻo

Bài 26
Tiết 32

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
III/ ỨNG DỤNG CỦA CLO:
IV/ ĐIỀU CHẾ CLO:
1/ Trong phòng thí nghiệm:
? Theo dõi thí nghiệm sau và trả lời các câu hỏi:

?
biết thu
vai trò
H2SO4cách
đặc dời
? Cho
Có thể
khícủa
cloddbằng

Nguyên
liệu để
chế
?
Tạinước
sao bình
thuđiều
khí
lạiclo?
để đứng?
chỗ
không?
Vìclo
sao?
và NaOH đặc?

Bài 26
Tiết 32

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
III/ ỨNG DỤNG CỦA CLO:
IV/ ĐIỀU CHẾ CLO:
1/ Trong phòng thí nghiệm:
Nguyên liệu:
 Dung dịch HCl đậm đặc.
 Các chất oxi hóa mạnh như: MnO2, KMnO4, KClO3

MnO2 + 4HCl

2 KMnO4 +16HCl
KClO3 + 6HCl

tº

MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
2KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 ↑ + 8H2O
KCl + 3Cl2 ↑ + 3H2O

Bài 26
Tiết 32

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
III/ ỨNG DỤNG CỦA CLO:
IV/ ĐIỀU CHẾ CLO:
1/ Trong phòng thí nghiệm:
2/ Trong công nghiệp:
? Quan sát sơ đồ thùng điện phân điều chế khí clo, hãy
cho biết nguyên liệu và phương pháp điều chế khí clo trong
công nghiệp.

2/ Điều chế khí clo trong công nghiệp:
+

-

-

→

→

Cl 2

dd NaCl

→
Cực dương

H2

dd NaCl

Màng ngăn xốp
dd NaOH
Cực âm

→

dd NaOH

SƠ ĐỒ THÙNG ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH NaCl

Bài 26
Tiết 32

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
III/ ỨNG DỤNG CỦA CLO:
IV/ ĐIỀU CHẾ CLO:
1/ Trong phòng thí nghiệm:
2/ Trong công nghiệp:
 Nguyên liệu: dung dịch NaCl bão hòa
 Phương pháp: điện phân dung...
Gi¸o viªn : Lª Quèc §¹t
Trường THCS Mỹ Phong
Bài giảng : Clo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng : Clo - Người đăng: tiendat80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng : Clo 9 10 372