Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I
Các quá trình cơ học ứng dụng trong công nghệ môi trường
1. Quá trình lắng dưới tác dụng của trọng lực
1.1 Nguyên tắc lắng dưới tác dụng của trọng lực
- Nguyên tắc lắng
- Vận tốc quá trình lắng (phân biệt vận tốc rơi và vận tốc lắng)
1.2 Phân loại quá trình lắng
- Lắng trong môi trường tĩnh
- Lắng trong môi trường động
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lắng trong các loại môi trường khác nhau.
- Ảnh hưởng của môi trường (trong các trường hợp hạt chuyển động có gia tốc, không có gia
tốc, sức cản khí động)
- Ảnh hưởng của hình dáng, độ nhám và khối lượng riêng của hạt.
1.4 Giới thiệu về thiết bị lắng trọng lực.
- Buồng lắng bụi.
- Câu hỏi, bài tập
2. Quá trình lắng dưới tác dụng của lực ly tâm
2.1 Nguyên tắc của quá trình ly tâm
- Sử dụng lực ly tâm tác dụng lên các hạt bụi có kích thước khác nhau để tách bụi ra khỏi dòng
khí.
2.2 Lực ly tâm và các yếu tố phân ly
- Lực ly tâm, công thức tính lực ly tâm
- Yếu tố phân ly (mối quan hệ giữa gia tốc ly tâm và gia tốc trọng trường)
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phân ly trong các loại môi trường khác nhau.
- Đường kính hạt ly tâm
- Khối lượng riêng hạt ly tâm
- Môi trường ly tâm
2.4 Giới thiệu về thiết bị ly tâm.
- Cyclone khí
- Cyclone thuỷ lực
3. Các quá trình lọc trong môi trường
3.1 Nguyên tắc của quá trình lọc.
- Nguyên tắc quá trình lọc (lọc bề mặt và lọc trong lớp vật liệu lọc)
- Các đặc tính quan trọng quá trình lọc (hiệu quả lọc, sức cản khí động và chu kỳ hoạt động)
3.2 Phân loại quá trình lọc trong các môi trường khác nhau
- Lọc do quá trình va đập quán tính
- Lọc do quá trình tiếp xúc
- Lọc do quá trình khuyếch tán
3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình lọc
1

- Ảnh hưởng của kích thước hạt.
- Ảnh hưởng của vận tốc di chuyển qua vật liệu lọc.
- Ảnh hưởng của vật liệu lọc (bản chất, kích thước, độ rỗng).
3.4 Giới thiệu một số loại thiết bị lọc
Chương II
Các quá trình hoá lý ứng dụng trong công nghệ môi trường
1. Quá trình đông keo tụ
1.1 Điện tích hạt ngăn cản quá trình đông tụ
1.2 Lớp điện tích kép (the double layer)
1.3 Độ dày của lớp điện tích kép
1.4 Thế Zeta
1.5 Cân bằng lực đối nghịch
2. Quá trình khuếch tán
2.1. Khái niệm của quá trình khuếch tán
- Bản chất quá trình
- Động lực học quá trình khuếch tán
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khuếch tán (Hệ số khuyếch tán, diện tích bề mặt khuyếch
tán, biến thiên nồng độ, thời gian khuyếch tán).
2.2. Phân loại quá trình khuyếch tán
- Khuyếch tán phân tử (Khái niệm, vận tốc khuếch tán, hệ số khuếch tán)
- Khuếch tán đố...
1
Chương I
Các quá trình cơ họcng dụng trong công ngh môi trưng
1. Quá trình lắng dưới tác dụng của trọng lực
1.1 Nguyên tắc lắng dưới tác dụng của trọng lực
- Nguyên tắc lắng
- Vận tốc quá trình lắng (phân biệt vận tốc rơi và vận tốc lắng)
1.2 Phân loại quá trình lắng
- Lắng trong môi trường tĩnh
- Lắng trong môi trường động
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lắng trong các loại môi trường khác nhau.
- Ảnh hưởng của môi trường (trong các trường hợp hạt chuyển động gia tc, không gia
tốc, sức cản khí động)
- Ảnh hưởng của hình dáng, độ nhám và khối lượng riêng của hạt.
1.4 Giới thiệu về thiết bị lắng trọng lực.
- Buồng lắng bụi.
- Câu hỏi, bài tập
2. Quá trình lắng dưới tác dụng của lực ly tâm
2.1 Nguyên tắc của quá trình ly tâm
- Sử dụng lực ly tâm tác dụng lên các hạt bụi kích thước kc nhau để tách bụi ra khing
khí.
2.2 Lực ly tâm và các yếu tố phân ly
- Lực ly tâm, công thức tính lực lym
- Yếu tố phân ly (mi quan hệ giữa gia tc ly tâm và gia tốc trọng trường)
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phân ly trong các loại môi trường khác nhau.
- Đường kính hạt ly tâm
- Khi lượng riêng hạt lym
- i trường lym
2.4 Giới thiệu về thiết bị ly tâm.
- Cyclone khí
- Cyclone thuỷ lực
3. Các quá trình lọc trong môi trường
3.1 Nguyên tắc của quá trình lọc.
- Nguyên tắc quá trình lọc (lọc bề mặt và lọc trong lớp vật liệu lọc)
- Các đặc tính quan trọng quá trình lọc (hiệu quả lọc, sức cản khí động và chu kỳ hoạt động)
3.2 Phân loại quá trình lọc trong các môi trường khác nhau
- Lọc do quá trình va đập quán tính
- Lọc do quá trình tiếp xúc
- Lọc do quá trình khuyếch tán
3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình lọc
Bài giảng công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ môi trường - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bài giảng công nghệ môi trường 9 10 489