Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng DHKK trên Ô tô chương 4,5

Được đăng lên bởi phuongtv
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. HỆ THỐNG ĐiỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TRÊN Ô TÔ
4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
Điều hoà không khí điều khiển nhiệt độ trong xe. Nó hoạt
động như là một máy hút ẩm có chức năng điều khiển nhiệt độ
thay đổi từ cao đến thấp. Điều hoà không khí cũng giúp loại bỏ
các chất cản trở tầm nhìn như sương mù, băng đọng trên mặt
trong của kính xe. Điều hoà không khí là một bộ phận để:
- Điều khiển nhiệt độ và thay đổi độ ẩm trong xe.
- Điều khiển dòng không khí trong xe
- Lọc và làm sạch không khí

4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
4.1.1. Mục đích điều khiển nhiệt độ và tuần hoàn không
khí trong xe
- Bộ sưởi ấm

4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
4.1.1. Mục đích điều khiển nhiệt độ và tuần hoàn không
khí trong xe
- Bộ sưởi ấm
Người ta dùng két sưởi như một bộ trao đổi nhiệt để
làm nóng không khí trong xe. Két sưởi lấy nước làm mát đã
được hâm nóng bởi động cơ này để làm nóng không khí
trong xe nhờ quạt gió. Nhiệt độ của két sưởi vẫn còn thấp
cho đến khi nước làm mát nóng lên. Do đó ngay sau khi động
cơ khởi động két sưởi không làm việc như một bộ sưởi ấm.

4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
4.1.1. Mục đích điều khiển nhiệt độ và tuần hoàn không
khí trong xe
- Bộ làm mát

4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
4.1.1. Mục đích điều khiển nhiệt độ và tuần hoàn không
khí trong xe
- Bộ làm mát
Giàn lạnh là một bộ phận trao đổi nhiệt để làm mát
không khí trước khi đưa vào khoang xe. Khi bật công tắc điều
hòa không khí, máy nén bắt đầu làm việc, đẩy môi chất lạnh
(ga điều hòa) tới giàn lạnh. Giàn lạnh được làm mát nhờ môi
chất lạnh. Khi đó không khí thổi qua giàn lạnh bởi quạt gió sẽ
được làm mát để đưa vào trong xe.
Như vậy, việc làm nóng không khí phụ thuộc vào nhiệt
độ của nước làm mát động cơ còn việc làm mát không khí lại
phụ thuộc vào môi chất lạnh. Hai chức năng này hoàn toàn
độc lập với nhau.

4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
4.1.2. Mục đích hút ẩm và lọc gió
a. Chức năng hút ẩm.
Nếu độ ẩm trong không khí lớn khi đi qua giàn lạnh, hơi
nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại và bám vào các cánh tản
nhiệt của giàn lạnh. Kết quả là không khí sẽ được làm khô
trước khi đi vào trong khoang xe. Nước đọng lại thành sương
trên các cánh tản nhiệt và chảy xuống khay xả nước sau đó
được đưa ra ngoài xe thông qua vòi dẫn.

4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
4.1.2. Mục đích hút ẩm và lọc gió
b. Chức năng lọc gió.
Một bộ lọc được đặt ở cửa hút của hệ thống điều hòa
không khí để làm sạch không khí trước khi đưa vào trong xe.
Gồm ...
Chương 4. HỆ THỐNG ĐiỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TRÊN Ô TÔ
4.1. Mục đích của hệ thống ĐHKK trên ô tô
Điều hoà không khí điều khiển nhiệt độ trong xe. Nó hoạt
động như là một máy hút ẩm chức năng điều khiển nhiệt độ
thay đổi từ cao đến thấp. Điều hoà không khí cũng giúp loại bỏ
các chất cản trở tầm nhìn như sương mù, băng đọng trên mặt
trong của kính xe. Điều hoà không khí là một bộ phận để:
- Điều khiển nhiệt độ và thay đổi độ ẩm trong xe.
- Điều khiển dòng không khí trong xe
- Lọc và làm sạch không khí
Bài giảng DHKK trên Ô tô chương 4,5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng DHKK trên Ô tô chương 4,5 - Người đăng: phuongtv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài giảng DHKK trên Ô tô chương 4,5 9 10 14