Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện quang

Được đăng lên bởi Hồng Hà
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ
ĐIỆN - QUANG








NỘI DUNG
Chương 1. Trường tĩnh điện
Chương 2. Vật dẫn và Điện môi
Chương 3. Dòng điện không đổi
Chương 4. Từ trường của dòng điện không đổi
Chương 5. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Chương 6. Tính chất sóng của ánh sáng
Chương 7. Tính chất lượng tử của ánh sáng

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ
ĐIỆN - QUANG








NỘI DUNG
Chương 1. Trường tĩnh điện
Chương 2. Vật dẫn và Điện môi
Chương 3. Dòng điện không đổi
Chương 4. Từ trường của dòng điện không đổi
Chương 5. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Chương 6. Tính chất sóng của ánh sáng
Chương 7. Tính chất lượng tử của ánh sáng

1

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ
ĐIỆN - QUANG

Chương 2. VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI

Chương 2. VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI
NỘI DUNG
2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN
2.2. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN HƯỞNG
2.3. HỆ VẬT DẪN CÂN BẰNG TÍCH ĐIỆN
2.4. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG
2.5. SỰ PHÂN CỰC CỦA CHẤT ĐIỆN MÔI
2.6. VÉC TƠ PHÂN CỰC ĐIỆN MÔI
2.7. ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TRONG ĐIỆN MÔI

2

Vật dẫn điện và cách điện
Vật dẫn điện:

Vật cách điện:

Điện tích tự do

Hầu như không có điện tích tự do

Kim loại

Hầu hết các vật liệu còn lại

Ngoài ra còn có vật liệu bán dẫn

Vật dẫn điện và cách điện
Vật dẫn điện
• Điện tử tự do chuyển
động trong mạng tinh
thể

3

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN
Ban đầu

Sau thời gian
10-15s
(Tức thời)

- +
Điện trường +
+
EBên-trong+

Cầu kim loại
trung hòa
điện

Điện trường E




Ein  Eext  Eint
Điện trường ngoài = 0
=> Điện tích phân bố
Trong vật dẫn

Tính chất 1:

Điện tích phân bố lại

điện tích không chuyển độn => không có lực tác dụng
=> Điện trường tổng cộng bên trong vật dẫn Ein = 0
(cân bằng điện trường (Eext = Eint)

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN
Tính chất 2: Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt

Gaussian surface

 Chọn mặt Gauss
 Cân bằng tĩnh điện
=> Ein = 0
 Áp dụng Gauss’s Law:

Qin = ?


E

in

dS 

Qin

o

 0  Ein  0 

 Qin  0
Không có điện tích bên trong, điện tích chỉ tập trung
ở bề mặt

Cân bằng tĩnh điện

4

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN
2.1.2. Tính chất của vật dẫn mang điện
Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là một vật đẳng thế
N

∫

VM – VN = E.dl = 0
M

Mật độ điện tích khối bên trong 
vật dẫn bằng không:

  DivD  0

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN
2.1.2. Tính chất của vật dẫn mang điện
Property 3: Độ lớn và hướng của điện trường
 
  
E  dS
Nếu không vuông góc E  E   E ||



=> Điện tích chuyển động bên trong do thành phần E ||
=> Chưa cân bằng

5

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN
2.1.2. Tính chất của ...
1
NỘI DUNG
Chương 1. Trường tĩnh điện
Chương 2. Vật dẫn và Điện môi
Chương 3. Dòng điện không đổi
Chương 4. Từ trường của dòng điện không đổi
Chương 5. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Chương 6. Tính chất sóng của ánh sáng
Chương 7. Tính chất lượng tử của ánh sáng
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ
ĐIỆN - QUANG
NỘI DUNG
Chương 1. Trường tĩnh điện
Chương 2. Vật dẫn và Điện môi
Chương 3. Dòng điện không đổi
Chương 4. Từ trường của dòng điện không đổi
Chương 5. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Chương 6. Tính chất sóng của ánh sáng
Chương 7. Tính chất lượng tử của ánh sáng
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ
ĐIỆN - QUANG
Bài giảng điện quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện quang - Người đăng: Hồng Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng điện quang 9 10 179