Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử sinh 8 bài tiết nước tiểu

Được đăng lên bởi havy267
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chọn câu trả lời đúng nhất :
1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

A

Thận, cầu thận, bóng đái .

B

Thận, bóng đái, ống đái .

C

Thận, ống thận, bóng đái .

D

Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái .

Đáp án đúng : D

2. Cơ quan qua trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

A

Thận

B

Ống dẫn nước tiểu

C

Bóng đái

D

Ống đái

Đáp án đúng : A

3. Cấu tạo của thận gồm :

A

Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu

B

Phần vỏ, phần tủy, bể thận

C

Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận .

D

Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng của thận
cùng các ống góp, bể thận .

Đáp án đúng : D

.

4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

A

Cầu thận, nang cầu thận .

B

Nang cầu thận, ống thận .

C

Cầu thận, ống thận.

D

Cầu thận, nang cầu thận, ống thận

Đáp án đúng :D

Chào mừng quý Thầy cô và các em học
sinh về dự bài học ngày hôm này !
Người thực hiện :
Chuyên ngành : Sinh học

Quá trình lọc máu để hình thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận
đã diễn ra như thế nào ? Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề này .

I . TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU
Mao mạch quanh ống thận
Các thành phần của máu được ổn định

Nang cầu thận

LỌC MÁU

BÀI
TIẾT
TIẾP

HẤP
THU
LẠI

NƯỚC TIỂU ĐẦU

NƯỚC TIỂU CHÍNH THỨC

Ống thận
QUÁ TRÌNH LỌC MÁU

Cầu thận

-Màng lọc là vách
mao mạch với các lỗ
30 – 40 A .
- Sự chênh lệch áp
suất tạo ra lực đẩy
các chất qua lỗ lọc .
-Các tế bào máu và
prôtein có kích thước
lớn hơn lỗ lọc nên
vẫn ở lại trong máu.

QUÁ TRÌNH HẤP THU LẠI

-Có sử dụng năng
lượng ATP.
-Các chất được hấp
thụ lại :
+ Các chất dinh
dưỡng.
+H2O .
+Các ion còn cần
thiết: Na+, Cl-…

QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT TIẾP

-Có sử dụng năng
lượng ATP.
-Các chất được bài
tiết tiếp :
+ Các chất cặn bã :
A xít urí, creatin…
+Các chât thuốc .
+Các ion thừa : H+, K+
…

Hình 39-1 Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận

THẢO LUẬN

2 học sinh một nhóm (thời gian 5 phút)
5
1

4
3

2

Câu 1: Sự tạo thành nước tiểu gồm các quá trình nào ?
Chúng diễn ra ở đâu ?
Câu 2: Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào
Câu 3: Nước tiểu chính khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào

ĐÁP ÁN CÂU 1
QUÁ TRÌNH LỌC MÁU

-Màng lọc là ...

 !"#
A
B
C
D
Thn, cu thn, bng đi .
Thn, ng thn, bng đi .
Thn, bng đi, ng đi .
Thn, ng dn nưc tiu, bng đi, ng đi .
Đáp án đúng : D
Bài giảng điện tử sinh 8 bài tiết nước tiểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử sinh 8 bài tiết nước tiểu - Người đăng: havy267
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng điện tử sinh 8 bài tiết nước tiểu 9 10 811