Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng HIDROSUNFUA

Được đăng lên bởi nguyenminhhuyen2009
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đốt cháy hidrosunfua trong không khí

Dung dịch hidrosunfua trong không khí

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG SUỐI NƯỚC NÓNG

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NÚI LỬA

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT

HIDRO SUNFUA BỐC RA TỪ XÁCĐỘNGVẬT

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY

HIDRO SUNFUA CÓ TRONG TRỨNG THỐI

Thảoluận

1.VìsaotrongtựnhiêncónhiềunguồnphóngthảirakhíH2Snhưnglạikhôngcósựtíchtụkhíđótro
ngkhôngkhí?

Tr¶lêi:
DoH2Scoùtínhkhöûmaïnhneânbòoxicuûakhoângkhíoxihoùa
2H2S + O2→ 2S + 2H2O

Thảoluận

1.VìsaotrongtựnhiêncónhiềunguồnphóngthảirakhíH2Snhưnglạikhôngcósựtíchtụkhíđótrongkhôngkhí?

2.Ăntrứngthốicótốtchosứckhỏekhông?Vìsao?

Thảoluận

1.VìsaotrongtựnhiêncónhiềunguồnphóngthảirakhíH2Snhưnglạikhôngcósựtíchtụkhíđótrongkhôngkhí?

2.Ăntrứngthốicótốtchosứckhỏekhông?Vìsao?

3.VìsaocácđồvậtbằngBạcbị“xámđen”khidùng“cạogió”?

Tr¶lêi:
4Ag+ O2+ 2H2S2Ag2S↓ + 2H2O
(đen)

Thảoluận

1.VìsaotrongtựnhiêncónhiềunguồnphóngthảirakhíH2Snhưnglạikhôngcósựtíchtụkhíđótrongkhôngkhí?

2.Ăntrứngthốicótốtchosứckhỏekhông?Vìsao?

3.VìsaocácđồvậtbằngBạcbị“xámđen”khidùng“cạogió”?

4.Cầnlàmgìđểgópphầnhạnchếtìnhtrạngônhiễmmôitrườngdo H2S ?

HIĐRO SUNFUA

Bài1.Chophảnứng:
-2

H2S+ 4Cl2+ 4H2O

0

H2SO4+ 8HCl

Câunàodiễntảđúngtínhchấtcủacácchấtphảnứng?

A. H2S là chất oxi hoá, Cl2là chất khử
B. H2S là chất khử, H2Olà chất oxi hoá
C. Cl2là chất oxi hoá, H2O là chất khử
D. Cl2là chất oxi hoá, H2S là chất khử

+6

-1

HIĐRO SUNFUA

Bài 2.Hấp thụ 0,3mol khí H2S vào dung dịch chứa 0,5 mol NaOH. Sau phản ứng thu được muối nào?

A. NaHS
B. Na2S
C. NaHS và Na2S
D. Na2SO4

HIĐRO SUNFUA

Câu3:Cho

200ml

dungdịchH2S

dungdịchNaOH0,1M.Khicôcạndungdịchthìkhốilượngchấtrắnkhanthuđượclà:

A.1,34 gam
B. 0,117gam
C. 0,156gam
D. 0,78gam

0,1Mtácdụngvới300ml

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng HIDROSUNFUA - Người đăng: nguyenminhhuyen2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng HIDROSUNFUA 9 10 639