Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa đại cương tập 1, 2nguyễn văn đáng

Được đăng lên bởi Bình Minh Buồn
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 3838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NGUYỄN VĂN ĐÁNG

Bài giảng

HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

ĐÀ NẴNG - 2011

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NGUYỄN VĂN ĐÁNG

Bài giảng

HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
(CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CẤU TẠO CHẤT)

ĐÀ NẴNG - 2011

Chương
: MỘT SỐ
VÀ ĐỊNHVersion
LUẬT HÓA
HỌC
Simpo
PDF1Merge
andKHÁI
SplitNIỆM
Unregistered
- 
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
CHƯƠNG 1
và ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC
1.1.CÁC KHÁI NIỆM :
- Từ thế kỷ V trước Công nguyên, người ta đã có ý niệm về nguyên tử : là hạt nhỏ nhất
cấu thành nên vật chất.
- Vào cuối thế kỷ thứ XIX nguyên tử đã trở thành một thực tế thực nghiệm. Các
o

nguyên tử có kích thước ≈ 1 A (10-10 m) và có khối lượng vào khoảng 10-23g.
- Cũng vào lúc này (cuối thế kỷ thứ XIX) người ta cũng đã biết nguyên tử có cấu tạo
phức tạp - từ các hạt cơ bản khác nhau.
1.1.1.Hạt cơ bản :
1.1.1.1.Electron (điện tử) :
Còn được gọi là negatron, là hạt cơ bản được khám phá đầu tiên.
Electron ( e ) mang một điện tích sơ đẳng : - 1,602.10-19 Coulomb
Và có khối lượng : me− = 0,91.10-27 g = 9,1.10-31 kg (=1/1837 đvC)
1.1.1.2.Proton : Là hạt nhân nguyên tử H nhẹ (H+), ký hiệu 11 p có :
( = 1,00728 đvC)
- Khối lượng : mp = 1,672.10-24 g
- Mang điện tích dương sơ đẳng : 1,602.10-19 C hay +1
1.1.1.3.Neutron (n) : 01 n
- Khối lượng : mn = 1,675.10-24 g ≈ mP ( = 1,00867 đvc)
- Không mang điện tích.
Ngoài ra còn có các hạt : positron : 01 e ; antiproton : −11 p ; neutrino : 00 ν ; photon : 0 γ
1.1.2.Nguyên tử :
Từ 1807, Dalton cho rằng : Nguyên tử là hạt nhỏ nhất cấu tạo nên các chất, không thể
chia nhỏ hơn nữa bằng các phản ứng hoá học.
Phân biệt nguyên tử và nguyên tố : Nguyên tố là tập hợp các nguyên tử có cùng điện
tích hạt nhân, do vậy :
- Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân Z và khối lượng nguyên tử A
- Đặc trưng của nguyên tố là điện tích hạt nhân Z
Vì vậy mọi nguyên tử có khối lượng m và kích thước (đường kính d) khác nhau.
Về mặt cấu tạo, nguyên tử gồm 2 phần : nhân và lớp vỏ nguyên tử - các electron, nhân
ở giữa, các electron ở chung quanh, trong nhân có nhiều phần tử nhỏ khác nhau.
Nguyên tử có kích thước và khối lượng rất nhỏ.
0

o

Nguyên tử hidro có mH = 1,67.10-24g có dH ≈ 1 A
1.1.3.Phân tử, chất :
Giả thiết về phân tử được Avogadro đưa ra vào năm 1811 :
Phân tử là phần tử nhỏ nhất của chất, có khả năng tồn tại độc lập, còn giữ nguyên tính
chất hoá học của chất.
Chú ý : Giữ nguyên tính chất hoá học chứ không phải tính ...
ĐẠI HC SƯ PHM
NGUYN VĂN ĐÁNG
Bài giảng
HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
ĐÀ NNG - 2011
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Bài giảng hóa đại cương tập 1, 2nguyễn văn đáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa đại cương tập 1, 2nguyễn văn đáng - Người đăng: Bình Minh Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Bài giảng hóa đại cương tập 1, 2nguyễn văn đáng 9 10 728