Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa học hữu cơ 1

Được đăng lên bởi Tran Hoai Lam
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1702 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tran Hoai Lam

Chương 1. CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA PHÂN TỬ
1.1. Thuyết cacbon tứ diện và các cách mô tả cấu trúc không gian
1.1.1. Sự phân bố lập thể các nguyên tử trong phân tử và các loại mô hình
phân tử
Theo thuyết cacbon tứ diện (Van’t Hoff và Lơ Ben, 1974), trong hợp chất
hữu cơ, bốn hóa trị của Cacbon hướng về bốn đỉnh của một hình tứ diện.
Tứ diện này đều khi nguyên tử C liên kết với bốn nguyên tử hay nhóm
nguyên tử giống nhau. Ví dụ phân tử CH4

Mô hình rỗng

Mô hình đặc

Quá trình tạo obitan lai hóa sp3

Cấu trúc tứ diện đều của CH4

Tran Hoai Lam

Ở các đông đẵng và dẫn xuất khác nhau của CH4 các góc hóa trị có biến
dạng, song không nhiều lắm nên tính chất tứ diện của cacbon vẫn được bảo toàn và
mạch cacbon no có hình ziczăc. Ví dụ
Phân tử C2H6

Phân tử C2H4

Tran Hoai Lam

Phân tử Decan

1.1.2. Các loại công thức biểu diễn cấu trúc không gian
1. Công thức phối cảnh
Công thức phối cảnh nhằm mô tả vị trí các nguyên tử trong phân tử đúng
như cách sắp xếp không gian thực sự của chúng. Theo đó, liên kết giữa hai nguyên
tử cacbon hướng theo đường chéo từ trái sang phải và xa dần người quan sát, các
nhóm thế ở hai nguyên tử cacbon đó có thể ở dạng che khuất hay dạng xen kẽ

Dạng che khuất

dạng xen kẽ

Tran Hoai Lam

Người ta qui ước như sau:

Thí dụ: Công thức phối cảnh của một số hợp chất

Để dễ viết, người ta có thể biểu diễn công thức phối cảnh một cách đơn giản.

2. Công thức chiếu Niwmen
Để có công thức chiếu Niumen, chúng ta phải nhìn phân tử dọc theo một liên
kết nào đó, rồi chiếu tất cả các nguyên tử lên mặt phẳng giấy.
Nguyên tử C ở đầu liên kết gần mắt người quan sát được biểu diễn bằng 1
hình tròn và che khuất nguyên tử ở đầu kia của liên kết. Các liên kết trên C nhìn
thấy được vẽ từ tâm của hình tròn. Các liên kết với C bị che khuất được vẽ từ
đường viền của hình tròn.
Thí dụ:

Tran Hoai Lam

3. Công thức chiếu Fise
Để biểu diễn cấu trúc ba chiều ở nguyên tử cacbon no mà không dùng đến
cách vẽ phối cảnh phức tạp, người ta dùng 1 loại công thức biểu diễn khác là
Fise, công thức này được hình thành bởi 2 trục dọc và ngang vuông góc nhau.
Qui ước khi biểu diễn bằng công thức Fise:
- Chọn C bất đối xứng nào đó làm chuẩn và đặt lên mặt phẳng giấy, 2 nguyên
tử (hoặc nhóm nguyên tử) nằm bên trái và bên phải đối với C* thì nằm trên trang
giấy, 2 nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) còn lại nằm ở dưới trang giấy.
- Nếu phân tử có 2 C* bất đối nằm cạnh nhau, thì khi chiếu lên mặt phẳng
giấy trục liên kết của 2 nguyên tử này cùng nằm trên trang giấy, 2 ...
Tran Hoai Lam
Chương 1. CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA PHÂN TỬ
1.1. Thuyết cacbon tứ diện và các cáchtả cấu trúc không gian
1.1.1. Sự phân bố lập thể các nguyên tử trong phân tử các loại hình
phân tử
Theo thuyết cacbon tứ diện (Van’t Hoff Lơ Ben, 1974), trong hợp chất
hữu cơ, bốn hóa trị của Cacbon hướng về bốn đỉnh của một hình tứ diện.
Tứ diện này đều khi nguyên tử C liên kết với bốn nguyên tử hay nhóm
nguyên tử giống nhau. Ví dụ phân tử CH
4
Mô hình rỗng Mô hình đặc
Cấu trúc tứ diện đều của CH
4
Quá trình tạo obitan lai hóa sp
3
Bài giảng hóa học hữu cơ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa học hữu cơ 1 - Người đăng: Tran Hoai Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Bài giảng hóa học hữu cơ 1 9 10 606