Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hóa sinh CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG (PHOSPHORYL HOÁ & KHỬ PHOSPHORYL) Ds.

Được đăng lên bởi Nhỏ Tuylip
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 8667 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài giảng Hóa sinh

CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

DSCK2.Nguyễn văn Ảnh
1

MỤC TIÊU :
- Trình bày được những khái niệm về phản ứng oxy
hoá khử, sự phosphoryl hoá và sự khử
phosphoryl, đặc biệt là vai trò của các liên kết
phosphat giàu năng lượng và hệ thống ADP - ATP
- Phân tích được bản chất và quá trình chuyển biến
của sự hô hấp tế bào
- Trình bày và phân tích được chu trình Krebs.

2

1. ĐẠI CƯƠNG
1.1. Khái quát về chuyển hóa ở động vật và người :
1.1.1. Chuyển hóa các chất
- Tập hợp các quá trình hóa học xảy ra trong cơ thể sống
, từ khi thức ăn đưa vào cơ thể, đến khi chất cặn bả được đào
thải ra ngoài
- Xảy ra qua nhiều khâu, qua nhiều chất trung gian,
những chất trung gian gọi là sản phẫm chuyển hóa.
- Thực chất : gồm những dãy liên tiếp của các quá trình
thoái hóa (dị hóa) và tổng hợp (đồng hóa).

3

1.1.2. Đồng hóa và dị hóa :
- Đồng hóa :
+ Là quá trình biến đại phân tử hữu cơ có tính đặc
hiệu theo nguồn gốc thức ăn thành các đại phân tử đặc hiệu
của cơ thể : glucid, lipid, protid, acid nucleic
+ Xảy ra qua 3 bước :
. Tiêu hóa : thủy phân các đại phân tử đặc hiệu của
thức ăn thành các đơn vị cấu tạo không đặc hiệu nhờ các
enzym thủy phân trong dịch tiêu hóa
. Hấp thụ : sản phẩm tiêu hóa cuối cùng sẽ được hấp
thu qua niêm mạc ruột non vào máu và bạch huyết (bằng cơ
chế vận chuyển, khuyếch tán,...)
. Tổng hợp : từ máu ( mô và được tế bào sử dụng tổng hợp
thành những đại phân tử có tích đặc hiệu của cơ thể ( có thể đặc
hiệu cho loài và cho mô), quá trình tổng hợp này cần năng lượng.
4

- Dị hóa : là phân giải các đại phân tử sử dụng
của tế bào mô thành các sản phẩm đào thải ( Ví dụ :
phân giải 1 chất thành chất nhỏ hơn và có thải ra năng
lượng ( thoái hóa )
Hai quá trình này ngược chiều nhau, nhưng luôn
thống nhất và đi đôi trong cơ thể.

5

1.2. Năng lượng tự do và công :
- Các dạng công :
+ Công thẩm thấu :
Giúp cho sự vận chuyển tích cực qua màng chống lại
Gradient nồng độ . Ví dụ: sự hấp tái thu ở ống thận ( Grad: sự sai
biệt)
+ Công hóa học : giúp cho sự co duỗi các bào quan, tế
bào ...
+ Các dạng công ít gặp : công điện học, quang học

6

2. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ:
2.1. Định nghĩa:
- Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng trong đó có sự cho và
nhận điện tử hay có sự thay đổi số OXH ( tức là dịch chuyển e- ) có
thể kèm theo ( hay không ) sự cho và nhận Oxy, Hydro ( đặc trưng
nhất cho phản ứng OXH - khử là số OXH ).
- Phân biệt phản ứng hay hiện tượng OXH (hoặc khử ) và
chất OXH ( hoặc khử )
+ Phản ứng hay hiện tượng OXH là hiện tượng trong đó có...