Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kĩ thuật đo và điều khiển quá trình phần 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Hải
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2557 lần   |   Lượt tải: 16 lần
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về tự động hóa điều khiển quá trình
ái quát chung về điều khiển
1.1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5. Hệ thống điều chỉnh tự động công nghiệp

Cơ sở về điều khiển quá trình

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3. Nhận biết các biến quá trình

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3
.

1.3.4

Chương 2. Các sách lược điều khiển cơ sở

2.1.

2.2
.

2.3
.

2.4
.

2.5.

2.6

2.7.

Chương 3. Đặc tính các thành phần hệ thống

3.1.

3.2.

Hình 6-15: Chọn kiểu tác động van cho quá tr ình tháp chưng cất

TIC

I-1

PC

PC

FR

PDR

PDR

PCZA

PT

FRC

FQIS

FRCQ

PRCT

LT

FT

TT

UJR

H

FRC

Chương 5. Các sơ đồ tự động hóa các quá trình công nghệ
5.1. Quá trình truyền (trao đổi) nhiệt

5.2. Quá trình cô đặc, bốc hơi, chiết, kết tinh

5.3. Quá trình thiết bị phản ứng

5.4. Quá trình chưng cất (chưng luyện)

5.5. Quá trình hấp thụ

...
88
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về tự động hóa điều khiển quá trình
1.1. Khái quát chung về điều khiển
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
bài giảng kĩ thuật đo và điều khiển quá trình phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kĩ thuật đo và điều khiển quá trình phần 2 - Người đăng: Nguyễn Hồng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
bài giảng kĩ thuật đo và điều khiển quá trình phần 2 9 10 621