Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi haha cười
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 6012 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA HÓA KỸ THUẬT
[\	\\

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Mã số môn học: 1071163
Số tín chỉ: 2

Giáo viên phụ trách: GVC – ThS Trần Xuân Ngạch

Đà Nẵng - 2007
0

MỤC LỤC
Chương I - Một số khái niệm mở đầu ...........................................................1
1.1. Thực phẩm.............................................................................................1
1.2. Phụ gia ...................................................................................................1
1.3. Nguyên liệu thực phẩm .........................................................................1
Chương II – Nhóm nguyên liệu rau quả .......................................................2
2.1.Thu hái và độ tươi .................................................................................2
2.2. Một số thành phần hóa học liên quan đến chất lượng rau quả.............3
2.3. Giới thiệu một số loại rau quả điển hình..............................................8
Chương III – Nhóm nguyên liệu súc sản, thủy sản ....................................12
3.1. Thịt và các sản phẩm thịt ...................................................................12
3.2. Một số thành phần hóa học và cấu trúc liên
quan đến chất lượng của thịt ..............................................................12
3.3.Trứng gia cầm .....................................................................................15
3.4. Nguyên liệu sữa..................................................................................17
3.5. Một số loại phụ phẩm súc sản, thủy sản ............................................18
Chương IV – Nhóm nguyên liệu lương thực...............................................19
4.1. Cấu tạo và thành phần hóa học của hạt cốc .......................................19
4.2. Giới thiệu các loại hạt cốc chủ yếu ....................................................21
4.3. Cấu tạo và thành phần hóa học của củ lương thực.............................23
Chương V – Nhóm nguyên liệu dầu mỡ và tinh dầu..................................24
5.1. Nhóm nguyên liệu dầu mỡ .................................................................24
5.2. Nhóm nguyên liệu tinh dầu ................................................................49
Chương VI – Ngóm nguyên liệu chè, thuốc lá, cà phê, ca cao.......................
6.1. Nguyên liệu chè......................................................................................
6.2. Nguyên liệu cà phê...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA HÓA K THUT
[\\\
BÀI GING MÔN HC
NGUYÊN LIU SN XUT THC PHM
Mã s môn hc: 1071163
S tín ch: 2
Giáo viên ph trách: GVC – ThS Trn Xuân Ngch
Đà Nng - 2007
0
BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỰC PHẨM - Người đăng: haha cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỰC PHẨM 9 10 512