Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phiên mã và dịch mã

Được đăng lên bởi ngahg
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Phiên mã

Nêu mối quan
hệ giữa ADN –
ARN - prôtein?

Dịch
mã
Phiên
mã
ADN
ARN
1. Khái niệm

Prôtein

Phiên
mã là gì?

Là quá trình truyền thông tin di truyền trên
mạch khuôn ADN sang ARN.

2 Cấu trúc và chức năng các loại ARN.
Hoàntrúc
thành
dungnăng
phiếucác
họcloại
tập sau
Cấu
vànội
chức
ARN
Cấu trúc
mARN

tARN

- Có cấu tạo 1 mạch thẳng
- Ở đầu 5’ của mARN có trình tự Nu đặc hiệu
(không được dịch mã) nằm gần côđon mở đầu để
riboxôm nhận biết và gắn vào.

Chức năng
Làm khuôn cho
quá trình dịch
mã tổng hợp
prôtein.

- Cấu trúc một mạch, có đầu cuộn tròn, có liên kết
bổ sung.
Mang aa đến
- Mỗi phân tử tARN có 1 đầu mang aa, 1 đầu mang ribôxôm tham
bộ ba đối mã đặc hiệu (anticôđon) có thể nhận ra gia dịch mã.
và bắt đôi bổ sung với côđon tương ứng trên
mARN.

rARN Cấu trúc 1 mạch có liên kết bổ sung.

Kết hợp với prôtein
tạo nên ribôxôm.

2. Cơ chế phiên mã

- Vị trí
- Diễn biến
- Kết quả

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ?

NGUYÊN TẮC
TỔNG HỢP ARN TỰ NHÂN ĐÔI ADN
- Khuôn

mẫu

- NT bổ sung

- Khuôn

mẫu

- NT bổ sung
- NT bán bảo toàn

Tóm lại:
Mạch khuôn của gen

mARN

Nguyên tắc khuôn mẫu
Nguyên tắc bổ sung

ARN

tARN
rARN

Cùng một loại thức ăn
Thịt khác nhau?

?

? Hãy viết sơ đồ thể hiện cơ chế phân tử của
hiện tượng di truyền?

ADN

Nhân đôi

Phiên mã

mARN Dịch mã Prôtein

Tính trạng

? Vị trí xảy ra phiên mã và dịch mã?

II. Dịch mã

Dịch mã là gì?

 Là quá trình tổng hợp protein trong tế bào chất.
 Quá trình này gồm 2 giai đoạn:
Hoạt hoá aa:
Tổng hợp chuỗi polypeptit.
1. Hoạt hoá aa
ATP

aa

Enzim

aa
hoạt hoá

• aa + ATP Enzim
aa hoạt hoá
• aa hoạt hoá + tARN Enzim aa-tARN

II. Dịch mã
1. Hoạt hoá aa
Gồm 3 giai đoạn:
2. Tổng hợp chuỗi polypeptit:
polypeptit
Mở đầu:
Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn
với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu
(nằm gần côđon mở đầu). Bộ ba đối
mã của phức hợp mở đầu Met-tARN
(AUX) bổ sung chính xác với côđon
mở đầu (AUG) trên mARN.
Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết
hợp vào tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

1 loại axit amin

Riboxom

MET

tARN

X

G

Bộ ba
đối mã

G

MET
PRO

U
G
U

A

X

A

U

G

G
X

X

G
U

mARN

G
U

X

X

A

X

U

U

A

G

GA

X
X

CYS
MET

PRO

X

A
X

A
U

G

G

G

X

X

G

G
U

G
U

mARN

X

X

A

X

U

U

A

G

A

PRO
MET

PRO

CYS

X

G

X

A
U

G

G
X

X

A

U

G

A

U

G
X

mARN

X

A

X

U

U

A

G

G

THR
MET

PRO

CYS

PRO

U

X

A
U

G

G
X

X

G
U

U

G

G

X

X

mARN

G

A

X

U

U

A

G

G

A

MET

PRO

CYS

THR

PRO

U

A
U

G

G
X

X

G
U

G
U

mARN

X

X

A

G
X

A

U

U

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phiên mã và dịch mã - Người đăng: ngahg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng phiên mã và dịch mã 9 10 901