Ktl-icon-tai-lieu

Bải giảng tin học 6

Được đăng lên bởi Hoài Văn Hầu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II
Một

HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 6: BẢO VỆ

số kiến thức cơ sở
về hệ điều hành
Một số thao tác cơ bản
THÔNGSử
TIN
dụngMÁY
hệ điềuTÍNH
hành
Windows.

§10. KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Khái niệm hệ điều hành (Operating System).
2. Các chức năng và thành phần của hệ điều
hành (OS).
3. Phân loại hệ điều hành.
1.

1. Khái niệm hệ điều? hành
Hệ thống là gì
a.

•

•
•

Khái niệm:
Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ
chức thành một hệ thống.
Nhiệm vụ: bảo đảm tương tác giữa người dùng với
máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để
điều phối việc thực hiện các chương trình.
Hệcác
thống
bao gồm
Quản lý chặt chẽ
tài nguyên
của OS
máyvà
tính.
thiết
kĩ thuận
thuật tiện và tối
Tổ chức khai tháccác
chúng
mộtbịcác
ưu.

1. Khái niệm hệ điều hành
b. Vai trò:
 Là cầu nối giữa thiết bị và người dùng.
 Là cầu nối giữa thiết bị với các chương trình thực
hiện trên máy.
 OS cùng với các thiết bị kỹ thuật tạo thành một hệ
thống.
c. Ví dụ:
MS-DOS
Windows

2. Chức năng và thành phần của OS
1.
2.
3.
4.
5.

Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống.
Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ
chức thực hiện các chương trình đó.
Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung
cấp công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin.
Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị
ngoại vi để khai thác chúng có hiệu quả.
Cung cấp các dịch vụ và tiện ích hệ thống.

3. Phân loại OS
1.

Đơn nhiệm một người dùng:
Các chương trình phải được thực hiện lần lượt. Mỗi lần làm
việc chỉ có một người được đăng nhập hệ thống.
VD: MS-DOS

2.

Đa nhiệm một người dùng:
Chỉ cho phép một người đăng nhập vào hệ thống nhưng có
thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện nhiều chương trình
đồng thời một lúc.
VD: Windows 95

3. Phân loại OS
3. Đa nhiệm nhiều người dùng:
Cho phép nhiều người đăng nhập vào hệ thống
và hệ
thống
Dặn
dòcó thể thực hiện đồng thời nhiều chương
trình.



Học
bài
và
đọc
bài
mới
(Tệp
và
quản
lý
tệp)
VD: Win Server 2000

...
Bài 6: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH
CHƯƠNG II
Một số kiến thức cơ sở
về hệ điều hành
Một số thao tác cơ bản
Sử dụng hệ điều hành
Windows.
HỆ ĐIỀU HÀNH
Bải giảng tin học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bải giảng tin học 6 - Người đăng: Hoài Văn Hầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bải giảng tin học 6 9 10 0