Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm và mỏ

Được đăng lên bởi nguyentienhuy-humg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3613 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
BỘ MÔN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ MỎ

CƠ HỌC VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU
CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM
PHẦN 1: TÍNH TOÁN DỰ BÁO ÁP LỰC ĐẤT ĐÁ TÁC DỤNG LÊN
KẾT CẤU CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM

TS. TRẦN TUẤN MINH

HÀ NỘI, NĂM 2014

2

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

Việc tính toán và thiết kế kết cấu chống giữ công trình ngầm là điều cần
thiết đối với các kỹ sư xây dựng các công trình ngầm và những người làm
việc trong những lĩnh vực liên quan đến công trình ngầm. Công trình
ngầm nằm trong đất đá chịu sự tác động trực tiếp của môi trường đất đá
xung quanh, điều kiện vi khí hậu và các yếu tố trong lòng đất thậm chí cả
các công trình xây dựng hoặc các tổ hợp tải trọng trên bề mặt đất. Bài
giảng này nhằm giúp các sinh viên chuyên ngành xây dựng công trình
ngầm ở trường đại học Mỏ-Địa chất nói riêng và các trường đại học khác
nói chung hiểu biết được các phương pháp tính toán và thiết kế các dạng
kết cấu chống giữ trong các công trình ngầm.

3

PHÂN BỐ ỨNG SUẤT XUNG QUANH ĐƯỜNG HẦM

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ ÁP LỰC (VÍ DỤ)

VÍ DỤ MỘT SƠ ĐỒ TÍNH

¸p lùc th¼ng ®øng

¸p lùc
chñ ®éng

Ph©n bè ¸p lùc nÒn

4

5

ÁP LỰC ĐẤT ĐÁ XUNG QUANH ĐƯỜNG HẦM NẰM NÔNG GẦN BỀ MẶT ĐẤT

Trường hợp bề mặt đất bằng phẳng

Dưới móng nhà và 2 đường hầm song song

Trường hợp gần sườn núi, bờ dốc

Dưới móng nhà và tải trọng xe chạy

6

Vùng phá hủy trong đất đá liền
khối (Terzaghi)

Sự mở rộng của vùng phá huỷ nếu không được
chống giữ với (a) đất đá phân lớp nằm ngang; b)
7
đất đá phân lớp thẳng đứng (Terzaghi).

Áp lực đất đá theo Terzaghi

B
pv 
2 Ktg

Áp lực đất đá theo Bierbaumer

 2H 

 Ktg 
 
 B  
1  e






 

tg tg 2  45 0   H 

P
2 

p
H 1 

 



b  2m tg  45 0  
b  2m tg  45 0   

2



82  

Lý thuyết áp lực đất đá của Suquet

9

10

Áp lực đất đá ở những độ sâu lớn (Terzaghi)

11

Áp lực đất đá theo lý thuyết của Kaster

12

Áp lực đất đá theo lý thuyết của Theo Caquot và Kérisel

Sự phân bố áp lực khác nhau xung quanh
đường hầm tròn như là một hàm chức năng
của góc nằm đất đá  và khoảng cách r.

13

Áp lực đất đá theo lý thuyết của Theo Kommerell

Những chú giải và hình dạng đồ thị áp lực của Kommerell

14

Áp lực đất đá theo lý thuyết của V. Rittero 1879

15

Áp lực đất đá theo lý thuyết của Protodiakonop M.M

16

17

Tính toán áp lực nền đối với khoảng trống khai thác (Terzaghi)

b
mb
1

Qa  b   H 1 
  bfy  H 1 c 
2
2
3

b 
2 
  3H 1  m  f   H 1 c.
2 
3 

18

Lý thuyết của ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm và mỏ - Người đăng: nguyentienhuy-humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm và mỏ 9 10 273