Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Toán Chương I

Được đăng lên bởi Võ Thúy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MATH 9
(1)

Đạisố&Hìnhhọc
CHƯƠNG I

LOGO
1

LOGO

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Đạisố

1

2

3

4

Lýthuyết

Tìmxđểcănthứccónghĩa(xácđịnh)

Rútgọnbiểuthứcchứacăn.

Giảiphươngtrình.

2

LOGO

Lýthuyết

1

Cănbậchai

Cănbậchaicủasốthựclàsốsaocho

Mỗisốthựcdươngcóđúnghaicănbậchailàhaisốđốinhau.



Sốdươngkíhiệulà
Sốâmkíhiệulà

Phépkhaiphươnglàphéptoántìmcănbậchaisốhọccủasốkhôngâm.

3

LOGO

Lýthuyết

1


Vd:
Cănbậchaicủa4là2và-2

và
Vd1:
Cănbậchaicủa9là….

3và-3

Cănbậchaicủa81là….

9và-9

Cănbậchaicủa121là….

11và-11

Cănbậchaicủa225là….

15và-15

Cănbậchaicủalà….
4

LOGO

Lýthuyết

1

Vd2:

5

LOGO

Lýthuyết

1


Vớitacó
 xácđịnhđượcnếu

 Vớithì
 Vớivàthì

6

LOGO

Lýthuyết

1


Vớithì
 Vớithì
 Trụccănthứcởmẫu

7

1

LOGO

Lýthuyết

Cănbậcba

8

LOGO

Bàitập

9

2

LOGO

Tìmxđểcănthứccónghĩa

10

2

LOGO

Tìmxđểcănthứccónghĩa

11

3

LOGO

Rútgọnbiểuthức

12

3

LOGO

Rútgọnbiểuthức

13

4

LOGO

Giảiphươngtrình

14

4

LOGO

Giảiphươngtrình

15

4

LOGO

Giảiphươngtrình

16

LOGO

17

LOGO

18

LOGO

ChươngIHệthứclượngtrongtamgiácvuông

Hìnhhọc

1

2

3

4

Lýthuyết

Tìmxđểcănthứccónghĩa(xácđịnh)

Rútgọnbiểuthứcchứacăn.

Giảiphươngtrình.

19

LOGO

20

LOGO

21

LOGO

22

LOGO

23

LOGO

24

LOGO

25

LOGO

26

LOGO

27

LOGO

28



Thank You !

LOGO
29

...
LOGO
MATH 9
(1)
CHƯƠNG I
Đạisố&Hìnhhọc
1
Bài giảng Toán Chương I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Toán Chương I - Người đăng: Võ Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng Toán Chương I 9 10 818