Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt chương 1 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

1

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

2

CHÍNH
CHÍNHSÁCH
SÁCHMÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNG

CHIẾN
CHIẾNLƯỢC
LƯỢCMÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNG

KẾ
KẾHOẠCH
HOẠCHMÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNG

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

3

1.2.1

MÔI TRƯỜNG

1.2.2

THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG

1.2.3

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.2.4

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1.2.5

TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

1.2.6

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1.2.7

SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG

1.2.8

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1.2.9

SỨC CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1.2.10

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

1.2.11

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

1.2.12

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

4

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất
nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời
sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và
sinh vật.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

5

Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi
trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng,
sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

6

Là hoạt động giữ cho MT trong lành, sạch đẹp; phòng
ngừa, hạn chế tác động xấu đối với MT, ứng phó sự cố
MT; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện
MT; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

7

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu
của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng
đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở
kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo
đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

8

Tiêu chuẩn MT là giới hạn cho phép của các thông số về
chất lượng MT xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô
nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quy định làm căn cứ để quản lý và BVMT.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

9

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần
MT không phù hợp với tiêu chuẩn MT, gây ảnh hưởng
xấu đến con người, sinh vật.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

10

Suy thoái MT là sự suy giảm về chất lượng và số lượng
của thành phần MT, gây ảnh hưởng xấu đối với con
người và sinh vật.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

11

Sự cố MT là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình
hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự
nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường
nghiêm trọng.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Chương 1

12

Sức chịu tải của môi trường là giới hạn c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt chương 1 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt chương 1 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 27