Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt chương 2 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

1

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

2

• Điều chỉnh các hành vi xã hội, nhằm giải quyết tình trạng ô
nhiễm MT, suy thoái ĐDSH, cạn kiệt TNTN.
• Là một trong các biện pháp quản lý hữu hiệu, được suy xét
dựa trên các khía cạnh: kinh tế, kỹ thuật, xã hội, văn hóa, sinh
thái, hành chính – pháp chế,...
• Quá trình tiếp cận và giải quyết các vấn đề MT được chặt chẽ
và thỏa đáng.
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

3

• Sự suy giảm nhanh tài nguyên.
• MT nước, không khí, đất đã bị ô nhiễm.
• Ảnh hưởng của các hóa chất độc hại trong chiến tranh, gây ra
hậu quả nghiêm trọng đối với thiên nhiên.
• Gia tăng phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng => phát
triển cơ sở sản xuất, KCN và đô thị hóa => sức ép lên MT.
• Gia tăng dân số, phân bố dân cư không đều => Áp lực lên
quan hệ dân số và MT.
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

4

• Phải xây dựng các quy định môi trường rõ ràng, thực tế, có
hiệu lực pháp lý cần thiết để cưỡng chế thi hành.
• Có thể xây dựng những quy định có hiệu quả cao bằng cách
xem xét ở mức độ có thể cưỡng chế thi hành của quy định đó
ngay từ giai đoạn đầu cũng như trong suốt quá trình triển khai
quy định đó.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

5

1. Các biện pháp tự giác
2. Các biện pháp "Ra lệnh và kiểm soát”
3. Các biện pháp khuyến khích kinh tế trên cơ sở thị trường
4. Các biện pháp dựa vào nguy cơ rủi ro
5. Ngăn ngừa ô nhiễm
6. Trách nhiệm pháp lý

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

6

Phát triển cơ sở pháp lý/quy định thông qua chương trình, quy
định, luật pháp…
=> Chu trình quản lý môi trường theo các bước:
1) Hoạch định mục tiêu
2) Lựa chọn các biện pháp quản lý
3) Phát triển các cơ sở pháp lý/quy định

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

7

• Các yếu tố kinh tế
• Mức độ tin cậy vào thể chế
• Các yếu tố xã hội
• Yếu tố tâm lý
• Kiến thức & năng lực kỹ thuật
• Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế chương trình
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

8

• Khả năng phát hiện các vi phạm
• Những biện pháp xử lý vi phạm phải nhanh chóng và có thể
dự đoán trước được
• Biện pháp xử lý vi phạm bao gồm một hình phạt thích hợp
• Những người thuộc phạm vi điều chỉnh cũng phải được biết
về sự tồn tại của 3 yếu tố nói trên.
=> 04 yếu tố này có mối quan hệ khăng khít với nhau.
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 2

9

• Các chương trình cưỡng chế có hiệu quả nhất nếu các quy
định tương ứng có hiệu lực cao. Việc trì hoãn công tác cưỡng
chế thi hành sẽ làm giảm uy tín của chương trình và cản trở
việc tạo ra...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt chương 2 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt chương 2 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 1