Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt chương 3 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

1

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

2

BÀI TẬP DẪN DẮT
Mô tả ngắn gọn hiện trạng môi trường của
01 doanh nghiệp bất kỳ. Trên cơ sở đó, đề
xuất mục tiêu và biện pháp BVMT cho
doanh nghiệp đó.
Thời gian: 05 phút/nhóm.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

3

Hầu hết các quá trình sản xuất
thủy tinh có thể chia thành
năm giai đoạn cơ bản:

(Nguồn: Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐH Quốc Gia – Khóa 2011,
tiểu luận BAT ngành CN sản xuất thủy tinh.)
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

4

KHÂU
CHẤT THẢI PHÁT SINH
Chuẩn bị nguyên vật - Hóa chất rơi vãi trong quá trình phối liệu nguyên
liệu cho quá trình sx
vật liệu
thủy tinh
- Bao bì chứa các nguyên vật liệu.
Tạo silicat
- Ô nhiễm nhiệt ( phản ứng có khi lên 2000oC)
- Khí CO2 sinh ra từ khâu tạo silicat
- Hóa chất còn lại trong vật chứa chuyên dùng sau
khi nap liệu trong quá trình sản xuất
Tạo thủy tinh
- Ô nhiễm nhiệt (<16000C)
- Hóa chất còn lại trong vật chứa chuyên dùng sau
khi nap liệu trong quá trình sản xuất
- Các chất khí sinh độc hại
Khử bọt
- Hóa chất (chất khử bọt)
- Chất khí độc hại
Tạo hình sản phẩm - Thủy tinh thừa.
+ ủ, tôi thủy tinh + - Các bao bì chứa hóa chất được sử dụng để tạo màu
gia công bể mặt
cho sản phẩm thủy tinh
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

5

VÍ DỤ CHÍNH SÁCH BVMT CỦA MỘT ĐƠN VỊ

Chính sách bảo vệ môi trường – Cty CP May Hồ Gươm
Chúng tôi, BGĐ, CB và CN Công ty cam kết BVMT nơi chúng tôi công tác
và gia đình của chúng tôi để góp phần nhỏ vào việc cải thiện môi trường
của Việt Nam và của Thế giới nói chung.
[ 1 ] Chúng tôi khuyến khích tất cả CB và CN sử dụng tiết kiệm nước ở
mức phù hợp. Yêu cầu họ phải đóng vòi nước sau khi sử dụng.
[ 2 ] Phải tiết kiệm điện khi có thể. Phải tắt các đèn điện không cần thiết.
[ 3 ] Phải tránh sử dụng túi nilon hay các sản phẩm tương tự và khi dùng
không được vứt bừa bãi.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

6

VÍ DỤ CHÍNH SÁCH BVMT CỦA MỘT ĐƠN VỊ
(tt)
Chính sách bảo vệ môi trường – Cty CP May Hồ Gươm – tiếp theo

[ 4 ] Không được chặt phá cây xanh mà phải trồng thêm nhiều cây hơn.
[ 5 ] Chỉ được vứt bỏ rác thải tại nơi quy định không được vứt bừa bãi.
[ 6 ] Phải cất giữ các thùng chứa sao cho hợp lý. Đặc biệt chú ý đến các
thùng chứa chất hoá học.
[ 7 ] Phải cất giữ phù hợp rác thải độc hại.
[ 8 ] Phải giữ gìn vệ sinh chung tại nơi mình làm việc.
Chúng tôi luôn mong muốn được sống trong bầu không khí trong sạch,
lành mạnh và một môi trường tốt.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 3

7

Chính sách có đặc ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt chương 3 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt chương 3 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 195