Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi David M Tien
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC

LÊ HOÀNG SƠN

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Môn học cung cấp cho sinh viên các vấn đề:
Kiến thức chung
Dụng cụ và các phép đo cơ bản
Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt
Trắc địa ứng dụng

2

CHƯƠNG 1
QUẢ ĐẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN

3

1.1 HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC QUẢ ĐẤT
1.1.1 HÌNH DẠNG
Bề mặt trái đất thực có hình dạng lồi lõm, gồ
ghề, không có phương trình toán học đặc trưng
71% bề mặt là mặt nước biển
29% bề mặt còn lại là mặt đất
Chọn mặt nước biển trung bình yên tĩnh
biểu thị cho hình dạng quả đất gọi là mặt geoid.
4

Geoid là mặt nước biển trung bình , yên
tĩnh, xuyên qua các hải đảo và lục địa tạo thành
mặt cong khép kín (mặt thủy chuẩn quả đất)

Geoid

5

Đặc điểm của mặt Geoid
Là mặt đẳng thế.
Mặt geoid không có phương trình toán học
cụ thể.
Phương pháp tuyến trùng phương dây
dọi.
Công dụng của mặt Geoid
Xác định độ cao tuyệt đối của các điểm
trên bề mặt mặt đất.
Độ cao tuyệt đối của 1 điểm là khoảng
cách từ điểm đó đến mặt Geoid theo phương dây
dọi (H).
6

Việt Nam lấy mặt nước biển trung bình tại
trạm nghiệm triều ở Đồ Sơn, Hòn Dấu, Hải
Phòng làm mặt thủy chuẩn gốc (0m).
Các mặt thủy chuẩn không đi qua mặt nước
biển trung bình yên tĩnh gọi là mặt thủy chuẩn
quy ước. Độ cao xác định so với các mặt này gọi
là độ cao giả định (H’).
Do mặt geoid không có phương trình bề mặt
nên không thể xác định chính xác vị trí các đối
tượng mặt đất thông qua mặt geoid.
7

1.1.2 KÍCH THƯỚC
Nhìn tổng quát thì mặt geoid có hình dạng
gần giống với mặt ellipsoid.
b
a

Geoid

O

Elippsoid

Độ dẹt ellipsoid

a −b
α=
a

8

PT của ellipsoid
Ellipsoid quả đất có các đặc tính sau:

* Khối lượng ellip bằng khối lượng quả đất.
* Mặt phẳng xích đạo của ellipsoid trùng với
mặt phẳng xích đạo của quả đất.

* Trọng tâm ellip trùng với trọng tâm quả đất.
* Tổng bình phương độ lệch giữa ellipsoid và
qủa đất là cực tiểu
9

1.1.2 KÍCH THƯỚC
Kích thước các ellipsoid đã và đang sử
dụng tại Việt Nam:
Tác giả

Quốc Năm
gia
Krasovski Liên Xô 1940
(cũ)
WGS 84 Hoa Kỳ 1984

Bán kính
lớn a (m)
6.378.245

Bán kính
nhỏ b (m)
6.356.863

Độ dẹt
α
1/298,3

6.378.137

6.356.752,3 1/298,257

Trong trường hợp gần đúng có thể xem quả
đất là mặt cầu có bán kính trung bình R ≅
6371km
10

1.2 CÁC HỆ TỌA ĐỘ DÙNG TRONG TRẮC ĐỊA
1.2.1 Hệ tọa độ địa lý (ϕ, λ ):
Kinh tuyến: giao tuyến của mặt phẳng chứa
trục quay của quả đất với quả đất.
Kinh tuyến gốc: kinh tuyến qua đài thiên văn
Greenwich (Anh quốc).
Vĩ tuyến: giao tuyến của mặt phẳng vuông
góc trục quay ...