Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng trọng tâm về hàm số

Được đăng lên bởi Hiệp Euclid
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng trọng tâm Hàm số – Thầy Đặng Việt Hùng – Tel: 0985.074.831

Facebook: LyHung95

LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

§ÆNG VIÖT HïNG

BÀI GIẢNG TRỌNG TÂM VỀ

HÀM SỐ

Học offline: Số 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Thất Tùng (Đối diện DH Y Hà Nội)

Học online: 

Bài giảng trọng tâm Hàm số – Thầy Đặng Việt Hùng – Tel: 0985.074.831

Facebook: LyHung95

Bài mở đầu:

CHUẨN KĨ NĂNG ĐẠI SỐ
1. KĨ NĂNG XÉT DẤU CỦA BIỂU THỨC
Nguyên tắc:
+ Phân tích biểu thức cần xét dấu hay bất phương trình về dạng tích, rồi loại bỏ những hạng tử là lũy thừa bậc
chẵn.
+ Sắp xếp các nghiệm của các hạng tử sau khi đã “thanh lọc” các hạng tử chẵn theo thứ tự từ bé đến lớn trong
bảng xét dấu.
+ Tiến hành xét dấu theo quy tắc đan dấu khi biết dấu của một khoảng nào đó.
+ Việc xét dấu biểu thức chúng ta chỉ được quy đồng mẫu số mà không được nhân chéo.
Các ví dụ điển hình:
Ví dụ 1: Xét dấu các biểu thức sau
x+2
+ 3.
3 − 4x
( x + 3)(3 − 2 x)
c) f ( x) =
.
1− x
x 2 − 3x + 2
e) f ( x) =
− x.
x −1
1 x −1
2
g) f ( x) = +
− 2
.
x x +1 x + x

a) f ( x ) =

1
3
−
.
x x −1
4x − 2 2x + 1 5
d) f ( x) =
−
− .
3
2
4
x+2 x−2
f) f ( x) =
−
.
3x + 1 2 x − 1
1
2
3
h) f ( x) =
+
− .
x−2 x+2 x

b) f ( x) = 2 −

Ví dụ 2: Giải các bất phương trình sau
a)

1
2
3
+
<
.
x x+3 x+2

x − 2 x − 3 x 2 + 4 x + 15
+
≥
.
1− x x +1
x2 − 1
x4 − 4x2 + 3
e) 2
≥ 0.
x − 8 x + 15

c)

2
1
−4
+ ≤ 2
.
x + 2 2 x + 2x
x 4 − 3 x3 + 2 x 2
d)
> 0.
x 2 − x − 30
x3 − 3 x 2 − x + 3
f)
> 0.
x(2 − x)

b)

2. KĨ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ HOOCNER CHIA ĐA THỨC
Nguyên tắc:
f ( x)

k
g ( x)
g ( x)
+ Để chia đa thức bằng lược đồ Hoocner ta phải sắp xếp đa thức chia theo lũy thừa giảm dần, số hạng nào
khuyết ta cho hệ số bằng 0.
+ f(x) chia cho g(x) được h(x) và dư là k thì ta có thể viết f ( x ) = g ( x ) .h ( x ) + k ⇔

= h( x) +

+ Thực hiện chia theo quy tắc: đầu rơi - nhân ngang - cộng chéo.
Các ví dụ điển hình:

Ví dụ: Thực hiện các phép chia sau
x 4 + 3 x3 − 2 x 2 + x
= ………...........................
x+3
2 x 2 + mx + m
c)
= ………...................................
x −1

a)

−3x 3 + x 2 − 2 x + 10
= ……….................................
x −1
2 x2 + ( 2 − m ) x2 + 2
d)
= ………................................
2x + 1

b)

3. KĨ NĂNG NHẨM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC
Xét phương trình: f ( x ) = ax 4 + bx3 + cx 2 + dx + e = 0, (1) .
Học offline: Số 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Thất Tùng (Đối diện DH Y Hà Nội)

Học online: 

Bài giảng trọng tâm Hàm số – Thầy Đặng Việt Hùng – Tel: 0985.074.831

Facebook: LyHung95

(

)

Nếu x = xo là ...
Bài ging trng tâm Hàm s – Thy Đặng Vit Hùng – Tel: 0985.074.831 Facebook:
LyHung95
Hc offline: S 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Tht Tùng (Đối din DH Y Hà Ni) Hc online: www.moon.vn
LUYN THI ĐẠI HC TRC TUYN
§ÆNG VIÖT HïNG
BÀI GING TRNG TÂM V
HÀM S
Bài giảng trọng tâm về hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng trọng tâm về hàm số - Người đăng: Hiệp Euclid
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Bài giảng trọng tâm về hàm số 9 10 271