Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi Dinh Hoa
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP
Chương 1:
THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THIÊN NHIÊN
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC CẤP
CHO VÙNG DÂN CƯ

1.1. ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM DÙNG
LÀM NGUỒN NƯỚC CẤP SINH HOẠT.
1.1.1. Nước mặt: Sông, hồ, biển
1.1.1.1. Nước sông: Nước mưa, hơi nước trong không khí ngưng tụ và một phần do
nước ngầm tập trung lại thành những dòng sông và suối.
* Ưu:
- Trữ lượng lớn
- Dễ thăm dò và khai thác
- Độ cứng và hàm lượng sắt nhỏ
* Nhược:
- Thay đổi lớn theo mùa về độc đục, lưu lượng, mức nước và nhiệt độ.
- Sông có nhiều tạp chất. Hàm lượng cặn cao về mùa lũ, chứa lượng hữu cơ và vi trùng
lớn, dễ bị nhiễm bẩn bởi nước thải nên giá thành xử lý cao.
1.1.1.2. Nước suối: Mùa khô nước trong nhưng lưu lượng nhỏ. Mùa lũ nước lớn nhưng
nước đục, có nhiều cát sỏi, mức nước lên xuống đột biến.
Ứng dụng: Có thể sử dụng cấp nước cho các bản làng hoặc các đơn vị quân đội trong
khu vực. Nếu muốn sử dụng cho hệ thống cấp nước qui mô lớn phải có công trình dự trữ và
phòng chống phá hoại.
1.1.1.3. Nước ao hồ: Hàm lượng cặn bé nhưng độ màu các hợp chất hữu cơ và phù
du rong tảo rất lớn. Thường dễ nhiễm trùng, nhiễm bẩn nếu không được bảo vệ cẩn thận.

Nguyễn Lan Phương

1

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP
1.1.1.4. Nước biển: Nguồn nước trong tương lai do trữ lượng cực lớn nhưng độ mặn
cao.
Phương pháp xử lý:
+ Chưng cất, bốc hơi: ít kinh tế
+ Cơ chế sinh học
1.1.2. Nguồn nước ngầm:
Nước mưa, nước mặt và hơi nước trong không khí ngưng tụ lại và thẩm thấu vào lòng
đất tạo thành nước ngầm. Nước ngầm được giữ lại hoặc chuyển động trong các lỗ rỗng hay
khe nứt của các tầng đất đá tạo nên tầng ngậm nước.
* Ưu: Nước rất trong sạch, hàm lượng cặn nhỏ, ít vi trùng → xử lý đơn giản, giá
thành rẻ.
Chất lượng nước ngầm ở Việt Nam khá tốt, chỉ cần khử trùng. (Thái Nguyên, Vĩnh
Yên...) hoặc chỉ cần khử sắt, khử trùng (Hà Nội, Sơn Tây, Quảng Ninh, Tuyên Quang).
* Nhược: Thăm dò lâu, khó khăn
Thường chứa nhiều sắt, mangan và bị nhiễm mặn ở vùng ven viển → xử lý khó và
phức tạp.
1.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SỰ Ô NHIỄM NƯỚC.
Sự ô nhiễm môi trường nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh
hưởng đến hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật.
Bảng 1.1: Một số bệnh ở người do ô nhiễm môi trường nước gây ra.
Bệnh

Tác nhân

Loại

truyền bệnh

sinh vật

Triệu chứng
ỉa chảy nặng, nôn mửa, cơ thể

Dịch tả

Vibrio cholerae

VK

mất nhiều nước, bị chuột rút
và suy sụp cơ thể.

Kiết lỵ

Shigella dysent...
Bài ging : X LÝ NƯỚC CP
Nguyn Lan Phương
1
Chương 1:
THÀNH PHN TÍNH CHT NƯỚC THIÊN NHIÊN
ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG NGUN NƯỚC CP
CHO VÙNG DÂN CƯ
1.1. ĐẶC ĐIM, THÀNH PHN, TÍNH CHT NƯỚC MT, NƯỚC NGM DÙNG
LÀM NGUN NƯỚC CP SINH HOT.
1.1.1. Nước mt: Sông, h, bin
1.1.1.1. Nước sông: Nước mưa, hơi nước trong không khí ngưng t và mt phn do
nước ngm tp trung li thành nhng dòng sông và sui.
* Ưu:
- Tr
lượng ln
- D thăm dò và khai thác
- Độ cng và hàm lượng st nh
* Nhược:
- Thay đổi ln theo mùa v độc đục, lưu lượng, mc nước và nhit độ.
- Sông có nhiu tp cht. Hàm lượng cn cao v mùa lũ, cha lượng hu cơ và vi trùng
ln, d b nhim bn bi nước thi nên giá thành x lý cao.
1.1.1.2. Nước sui: Mùa khô nước trong nhưng lư
u lượng nh. Mùa lũ nước ln nhưng
nước đục, có nhiu cát si, mc nước lên xung đột biến.
ng dng: Có th s dng cp nước cho các bn làng hoc các đơn v quân đội trong
khu vc. Nếu mun s dng cho h thng cp nước qui mô ln phi có công trình d tr
phòng chng phá hoi.
1.1.1.3. Nước ao h: Hàm lượng cn bé nhưng độ màu các h
p cht hu cơ và phù
du rong to rt ln. Thường d nhim trùng, nhim bn nếu không được bo v cn thn.
http://www.nuoc.com.vn
Bài giảng xử lý nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xử lý nước cấp - Người đăng: Dinh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Bài giảng xử lý nước cấp 9 10 542