Ktl-icon-tai-lieu

Bài soạn cấp số nhân đổi mới phương pháp dạy học

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2198 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngày soạn: 8/12/2014
Ngày dạy 11/12/2014.
Giáo viên : Đặng Thị Thủy

Tiết 42:

CẤP SỐ NHÂN

MỤC TIÊU
Kiến thức:
Học sinh nắm được khái niệm cấp số nhân, công thức số hạng tổng quát.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết, chứng minh được một dãy số là cấp số nhân.
- Biết sử dụng các công thức của cấp số nhân vào giải bài toán: Tìm các yếu tố còn
I.
1.

u1 , un , n, q

lại khi biết ba trong năm yếu tố
.
3. Tư duy và thái độ:
Với giáo viên:
-Nhận thức được các nội dung về cấp số nhân là cơ sở toán cho phương pháp chứng
minh nhiều khẳng định toán học lien quan tới tập các số tự nhiên, cũng như nọi dung
Giải tích gắn với dãy số cùng các ứng dụng đa dạng và phong phú trong thực tế.
- Nhận ra cơ hội để rèn luyện tư duy khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa; qui
nội dung mới về nội dung đã học cho từng học sinh.
Với học sinh:
-Biết cách tư duy khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa ở một số nội dung.
- Qua các bài toán thực tế như bài toán trong sinh học, vật lý, tăng dân số…chúng ta
thấy được sự mở rộng từ nhận thức toán học sang nhận thức xã hội và tổ chức đời
sống dân sinh; từ đó nhận ra toán học có ứng dụng phong phú đa dạng trong thực
tiễn học tập cũng như trong đời sống…
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập,
tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn cũng
như tự đánh giá kết quả của mình.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, máy tính cầm tay.
- Chuẩn bị các câu hỏi trắc nghiệm, các side, máy tính, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đồ dung học tập

Ôn tập và chuẩn bị bài ở nhà.
III.
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
+ Sử dụng linh hoạt các phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, …
+ Ngoài ra, tổ chức dạy học theo mô hình khám phá.
IV.
TIẾN TRÌNH BÀI HỌC.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
Hoạt động 1: Đặt vấn đề.
Hoạt động GV
Hoat động HS
Ghi bảng- trình chiếu
Từ câu chuyện bàn cờ
Theo dõi câu chuyện và
Chiếu bàn cờ và câu hỏi
GV dẫn dắt đua tới bài mới.
trả lời câu hỏi GV
? Viết số thóc có trên các ô từ
Số thóc có trên ô từ ô thứ 1 đến
thứ 1 đến ô thứ 6 của bàn cờ
ô thứ 6 là: 1,2,4,8,16,32
? Bài toán đặt ra là tính số
thóc trên một ô tùy ý ( chẳng hạn
ô thứ 15) của bàn cờ. Để giải
quyết bài toán đó chúng ta vào bài học
hôm nay.
CẤP SỐ NHÂN
Chiếu nội dung bài học.
1.Định nghĩa.
2. Số hạng tổng quát.
3, Tính chất các số hạng của
cấp số nhân.
4.Tổng n số hạng đầu của
cấp số nhân.
-

Hoạt động 2: Định nghĩa.
Hoạt động GV
-Chiếu định nghĩa
-G...
Ngày soạn: 8/12/2014
Ngày dạy 11/12/2014.
Giáo viên : Đặng Thị Thủy
Tiết 42: CẤP SỐ NHÂN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Học sinh nắm được khái niệm cấp số nhân, công thức số hạng tổng quát.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết, chứng minh được một dãy số là cấp số nhân.
- Biết sử dụng các công thức của cấp số nhân vào giải bài toán: Tìm các yếu tố còn
lại khi biết ba trong năm yếu tố
1
, , ,
.
3. Tư duy và thái độ:
Với giáo viên:
-Nhận thức đượcc nội dung về cấp số nhân sở toán cho phương pháp chứng
minh nhiều khẳng định toán học lien quan tới tập các số tự nhiên, cũng như nọi dung
Giải tích gắn với dãy số cùng các ứng dụng đa dạng và phong phú trong thực tế.
- Nhận ra hội đ rèn luyện duy khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa; qui
nội dung mới về nội dung đã học cho từng học sinh.
Với học sinh:
-Biết cách tư duy khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa ở một số nội dung.
- Qua cáci toán thực tế như bài toán trong sinh học, vật lý, tăng dân số…chúng ta
thấy được sự mở rộng từ nhận thức toán học sang nhận thức hội tổ chức đời
sống dân sinh; từ đó nhận ra toán học ứng dụng phong p đa dạng trong thực
tiễn học tập cũng như trong đời sống…
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. tinh thần hợp tác trong học tập,
tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết nhận xét đánh g bài làm của bạn cũng
như tự đánh giá kết quả của mình.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, máy tính cầm tay.
- Chuẩn bị các câu hỏi trắc nghiệm, các side, máy tính, máy chiếu.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đồ dung học tập
Bài soạn cấp số nhân đổi mới phương pháp dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài soạn cấp số nhân đổi mới phương pháp dạy học - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài soạn cấp số nhân đổi mới phương pháp dạy học 9 10 949