Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Anken

Được đăng lên bởi vuminhduc59
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP VÀ CẤU TRÚC CỦA ANKEN
Hidrocacbon không no là những hidrocacbon có chứa liên kết đôi hoặc liên kết ba trong
phân tử hoặc chứa cả hai loại liên kết đó trong phân tử. Chúng có thể có dạng mạch hở hoặc
mạch vòng.
k   v

Công thức chung của hidrocacbon CnH2n + 2 – 2k; với n 2, và

Nếu k = 0, ta có CnH2n + 2 ; n 1, ankan.

Nếu k 1 ta có hidrocacbon không no có k liên kết pi, với dạng mạch hở.
I - ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP VÀ CẤU TRÚC CỦA ANKEN:
1. Đồng phân
Anken là những hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết pi (C = C).

Công thức chung CnH2n với n 2.
Nếu n = 2, C2H4 etilen, n = 3, C3H6 propilen. Hai chất đầu dãy không có đồng phân là
anken. Từ chất thứ ba C4H8 trở lên có thể có hai loại đồng phân quan trọng là: đồng phân cấu tạo
và đồng phân lập thể (đồng phân hình nhọc).
1. Đồng phân cấu tạo:
+ Đồng phân vị trí liên kết đôi. Thí dụ: CH2 = CH – CH2 – CH3; CH3CH = CHCH3
+ Đồng phân về mạch cacbon. Thí dụ:
2. Đồng phân hình học:
+ Nguyên nhân gây ra đồng phân hình học: hai nguyên tử liên kết đôi với nhau không thể
quay tự do quanh trục nối giữa chúng được. Vì vậy anken mà mỗi nguyên tử Csp2 nối với hai
nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau có thể có đồng phân về vị trí không gian của các
nguyên tử hay nhóm nguyên tử đó.
+ Đồng phân cis là đồng phân có mạch chính phân bố ở cùng 1 phía của nối đôi.
+ Đồng phân trans là đồng phân có mạch chính phân bố ở 2 phía của nối đôi.
II – DANH PHÁP:
1. Danh pháp thông thường:
Là danh pháp không hệ thống (hay bán hệ thống) chỉ dùng cho một số ít anken. Gọi bằng
cách đổi vần an – trong ankan tương ứng bằng vần – en.
Ví dụ: CH2 = CH2 etilen
CH3 – CH = CH2 propilen
2. Danh pháp thay thế:
Gọi tương tự ankan, nhưng đổi vần – an thành vần – en.
Chọn nạch chính: là mạch C dài nhất, có chứa liên kết đôi, nhiều nhánh nhất.
Cách đánh số: đánh số trên mạch chính từ phía gần liên kết đôi nhất.
Viết tên như sau:
số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí liên kết đôi + en
Nếu có đồng phân hình học thì trước tên có chữ cis - hoặc chữ trans –
Ví dụ: CH2 = CH2 eten; CH3CH = CH2 propen; CH2 = CH – CH2CH3 but-1-en.

Tên gốc không no hóa trị I có hậu tố - enyl
Ví dụ: CH2 = CH – vinyl CH2 = CH – CH2 – anlyl.
III - CẤU TRÚC:

Trong phân tử anken có liên đôi C = C do hai nguyên tử Csp2 tạo nên. Liên kết đôi là tập hợp của
1 liên kết sigma bền và 1 liên kết pi kém bền. Ví dụ: phân tử etilen có sáu nguyên tử C và H đều
nằm trên cùng một mặt phẳng. Liên kết pi được hình thành nhờ ...
ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP VÀ CẤU TRÚC CỦA ANKEN
Hidrocacbon không no là những hidrocacbon có chứa liên kết đôi hoặc liên kết ba trong
phân tử hoặc chứa cả hai loại liên kết đó trong phân tử. Chúng có thể có dạng mạch hở hoặc
mạch vòng.
Công thức chung của hidrocacbon C
n
H
2n + 2 – 2k
; với n
2, và
k v 
Nếu k = 0, ta có C
n
H
2n + 2
; n
1, ankan.
Nếu k
1 ta có hidrocacbon không no có k liên kết pi, với dạng mạch hở.
I - ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP VÀ CẤU TRÚC CỦA ANKEN:
1. Đồng phân
Anken là những hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết pi (C = C).
Công thức chung C
n
H
2n
với n
2.
Nếu n = 2, C
2
H
4
etilen, n = 3, C
3
H
6
propilen. Hai chất đầu dãy không có đồng phân là
anken. Từ chất thứ ba C
4
H
8
trở lên có thể có hai loại đồng phân quan trọng là: đồng phân cấu tạo
và đồng phân lập thể (đồng phân hình nhọc).
1. Đồng phân cấu tạo:
+ Đồng phân vị trí liên kết đôi. Thí dụ: CH
2
= CH – CH
2
– CH
3
; CH
3
CH = CHCH
3
+ Đồng phân về mạch cacbon. Thí dụ:
2. Đồng phân hình học:
+ Nguyên nhân gây ra đồng phân hình học: hai nguyên tử liên kết đôi với nhau không thể
quay tự do quanh trục nối giữa chúng được. Vì vậy anken mà mỗi nguyên tử C
sp
2
nối với hai
nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau có thể có đồng phân về vị trí không gian của các
nguyên tử hay nhóm nguyên tử đó.
+ Đồng phân cis là đồng phân có mạch chính phân bố ở cùng 1 phía của nối đôi.
+ Đồng phân trans là đồng phân có mạch chính phân bố ở 2 phía của nối đôi.
II – DANH PHÁP:
1. Danh pháp thông thường:
Là danh pháp không hệ thống (hay bán hệ thống) chỉ dùng cho một số ít anken. Gọi bằng
cách đổi vần an – trong ankan tương ứng bằng vần – en.
Ví dụ: CH
2
= CH
2
etilen CH
3
– CH = CH
2
propilen
2. Danh pháp thay thế:
Gọi tương tự ankan, nhưng đổi vần – an thành vần – en.
Chọn nạch chính: là mạch C dài nhất, có chứa liên kết đôi, nhiều nhánh nhất.
Cách đánh số: đánh số trên mạch chính từ phía gần liên kết đôi nhất.
Viết tên như sau:
số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí liên kết đôi + en
Nếu có đồng phân hình học thì trước tên có chữ cis - hoặc chữ trans –
Ví dụ: CH
2
= CH
2
eten; CH
3
CH = CH
2
propen; CH
2
= CH – CH
2
CH
3
but-1-en.
Tên gốc không no hóa trị I có hậu tố - enyl
Ví dụ: CH
2
= CH – vinyl CH
2
= CH – CH
2
– anlyl.
III - CẤU TRÚC:
Bài tập Anken - Trang 2
Bài tập Anken - Người đăng: vuminhduc59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập Anken 9 10 390