Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cấu tạo chất trong các kỳ thi quốc gia

Được đăng lên bởi khanh201
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3401 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tiểu luận học phần cấu tạo chất
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………1
Phần 1: Cấu tạo nguyên tử ……………………………………………………......2
I. Cấu tạo nguyên tử ..............................................................................................2
1.1. Tóm tắt lý thuyết vận dụng.........................................................................2
1.1.1. Obitan nguyên tử nhiều electron – obitan slate .................................2
1.1.2. Năng lượng của electron trong nguyên tử nhiều electron, cấu hình
electron của nguyên tử .......................................................................................6
1.2. Bài tập có lời giải .........................................................................................8
1.3. Bài tập chưa có lời giải ..............................................................................26
Phần 2: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học……………………………………29
II.
Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học ............................................................29
2.1. Tóm tắt lý thuyết vận dụng.......................................................................29
2.1.1. Phương pháp VB và phân tử nhiều nguyên tử ................................29
2.1.2. Mô hình Lewis .....................................................................................33
2.1.3. Hình học phân tử ................................................................................36
2.1.4. Thuyết obital phân tử MO .................................................................38
2.2. Bài tập có lời giải .......................................................................................41
2.3. Bài tập chưa có lời giải ..............................................................................65

GVHD: TS. HOÀNG VĂN ĐỨC
SVTH: LÊ ÁNH KHÁNH

0

Tiểu luận học phần cấu tạo chất
MỞ ĐẦU
Cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên kết hóa học là nội dung trọng tâm luôn
được tổ hợp trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế cũng như trong các kì
thi Olympic học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vì lí do phức tạp nên kiến thức dàn trải
trên nhiều khía cạnh. Bên cạnh đó, các bài tập chưa được hệ thống hóa lại một cách
logic mà nằm rải rác ở nhiều tài liệu, nhiều đề thi khác nhau. Để làm nổi bật kiến
thức trọng tâm thường vận dụng trong các đề thi cũng như hệ thống hóa một cách
toàn diện hơn các bài tập hay đã và chưa được sử dụng. Tôi chọn đề tài “CÁC
DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG CÁC KÌ THI HỌC SINH GIỎI
QUỐC GIA, QUỐC TẾ, OLYPIC HỌC SINH, SINH...
Tiu lun hc phn cu to cht
GVHD: TS. HOÀNG VĂN ĐỨC
SVTH: LÊ ÁNH KHÁNH 0
MC LC
M ĐẦU……………………………………………………………………………1
Phn 1: Cu to nguyên t ……………………………………………………......2
I. Cu to nguyên t .............................................................................................. 2
1.1. Tóm tt lý thuyết vn dng ......................................................................... 2
1.1.1. Obitan nguyên t nhiu electron obitan slate ................................. 2
1.1.2. Năng lưng ca electron trong nguyên t nhiu electron, cu hình
electron ca nguyên t ....................................................................................... 6
1.2. Bài tp có li gii ......................................................................................... 8
1.3. Bài tp chưa có lời gii .............................................................................. 26
Phn 2: Cu to phân t và liên kết hóa hc……………………………………29
II. Cu to phân t và liên kết hóa hc ............................................................ 29
2.1. Tóm tt lý thuyết vn dng ....................................................................... 29
2.1.1. Phương pháp VB và phân tử nhiu nguyên t ................................ 29
2.1.2. Mô hình Lewis ..................................................................................... 33
2.1.3. Hình hc phân t ................................................................................ 36
2.1.4. Thuyết obital phân t MO ................................................................. 38
2.2. Bài tp có li gii ....................................................................................... 41
2.3. Bài tp chưa có lời gii .............................................................................. 65
Bài tập cấu tạo chất trong các kỳ thi quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cấu tạo chất trong các kỳ thi quốc gia - Người đăng: khanh201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài tập cấu tạo chất trong các kỳ thi quốc gia 9 10 923