Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
BÀI TẬP BÁM SÁT
VẬT LÍ 10 CƠ BẢN
Tiết BS1

BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Bài toán 1
a) Một ô tô xuất phát từ A lúc 7 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B, cách A 120km. Tính vận tốc của
ô tô, biết rằng ô tô tới B lúc 9 giờ 20 phút.
b) Sau 20 phút đỗ tại B, ô tô chạy ngược về A với vận tốc 72 km/h. Hỏi vào lúc mấy giờ ô tô sẽ về tới A?
Bài toán 2
Hai vật cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 10s. Vât thứ hai
cũng xuất phát tại A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn 2s. Biết AB = 32m.
a) Tính vận tốc của các vật.
b) Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đã đi được quãng đường bao nhiêu?
Bài toán 3
Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 10km chuyển động cùng chiều trên
đường thẳng từ A đến B. Tốc độ lần lượt 54km/h và 48km/h.
a) Lập phương trình chuyển động của hai xe.
b) Xác định vị trí và thời điểm hai ô tô gặp nhau.
c) Xác định quãng đường mồi ô tô đi được trong thời gian đi để gặp nhau.
d) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
Bài toán 4
Hai ô tô chuyển động thẳng đều hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt là 48km/h và 64km/h. Lúc 10h
hai xe cách nhau 168km.
a) Viết phương trình chuyển động của hai xe. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Gặp ở vị trí nào?
b) Xác định quãng đường mồi ô tô đi được trong thời gian đi để gặp nhau.
c) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
Tiết BS2

BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Bài toán 1
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dần đều.
a) Tính gia tốc của ô tô, biết rằng sau 30s ô tô đạt vận tốc 72km/h.
b) Trong quá trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm nào kể từ lúc tăng tốc vận tốc của xe là 54km/h?
Bài toán 2
Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s 2,
dốc dài 960m.
a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy hết đoạn dốc
b) Tính vận tốc ô tô ở chân dốc.
Bài toán 3
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều.
a) Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt vận tốc 60km/h.
b) Viết phương trình chuyển động của xe. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ trùng với
vị trí xe bắt đầu tăng tốc, gốc thời gian lúc tăng ga.
Bài toán 4
Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 400m và cùng chạy theo hướng AB trên
đoạn đường thẳng đi qua A và B, xe máy xuất phát từ...
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
BÀI TẬP BÁM SÁT
VẬT LÍ 10 CƠ BẢN
Tiết BS1 BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Bài toán 1
a) Một ô tô xuất phát từ A lúc 7 giờ sáng, chuyển động thẳng đều tới B, cách A 120km. Tính vận tốc của
ô tô, biết rằng ô tô tới B lúc 9 giờ 20 phút.
b) Sau 20 phút đỗ tại B, ô tô chạy ngược về A với vận tốc 72 km/h. Hỏi vào lúc mấy giờ ô tô sẽ về tới A?
Bài toán 2
Hai vật cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 10s. Vât thứ hai
cũng xuất phát tại A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn 2s. Biết AB = 32m.
a) Tính vận tốc của các vật.
b) Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đã đi được quãng đường bao nhiêu?
Bài toán 3
Hai ô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A B cách nhau 10km chuyển động cùng chiều trên
đường thẳng từ A đến B. Tốc độ lần lượt 54km/h và 48km/h.
a) Lập phương trình chuyển động của hai xe.
b) Xác định vị trí và thời điểm hai ô tô gặp nhau.
c) Xác định quãng đường mồi ô tô đi được trong thời gian đi để gặp nhau.
d) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
Bài toán 4
Hai ô chuyển động thẳng đều hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt 48km/h 64km/h. Lúc 10h
hai xe cách nhau 168km.
a) Viết phương trình chuyển động của hai xe. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Gặp ở vị trí nào?
b) Xác định quãng đường mồi ô tô đi được trong thời gian đi để gặp nhau.
c) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
Tiết BS2 BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Bài toán 1
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dần đều.
a) Tính gia tốc của ô tô, biết rằng sau 30s ô tô đạt vận tốc 72km/h.
b) Trong quá trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm nào kể từ lúc tăng tốc vận tốc của xe là 54km/h?
Bài toán 2
Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô bắt đầu chạy xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s
2
,
dốc dài 960m.
a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy hết đoạn dốc
b) Tính vận tốc ô tô ở chân dốc.
Bài toán 3
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều.
a) Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt vận tốc 60km/h.
b) Viết phương trình chuyển động của xe. Chọn chiều dương chiều chuyển động, gốc tọa độ trùng với
vị trí xe bắt đầu tăng tốc, gốc thời gian lúc tăng ga.
Bài toán 4
Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A B cách nhau 400m cùng chạy theo hướng AB trên
đoạn đường thẳng đi qua A B, xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc
0,025m/s
2
. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,02m/s
2
.
a) Viết phương trình tọa độ của mỗi xe máy.
b) Xác định vị trí và thời điểm hai xe đuổi kịp nhau.
c) Tính vận tốc mỗi xe máy tại vị trí đuổi kịp nhau.
1
BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 9 10 801