Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học lượng tử

Được đăng lên bởi catbuitheogiobay
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỒNG NAI
KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
--o0o--

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Môn: Cơ học lƣợng tử
Đề bài: Cách giải bài tập chƣơng 3,4,5,6,7.

Sinh viên : Nguyễn Quang Thịnh
GVHD: Th.S Hoàng Công Phương
MSSV: 111030144
Lớp: Đại học Vật lý A_K1

Lời nói đầu
Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của Vật lý học. Cơ học lượng tử
là phần mở rộng và bổ sung của cơ học Newton( còn gọi là cơ học cổ điển). Nó là cơ
sở của rất nhiều các chuyên ngành khác của vật lý như vật lý chất rắn, vật lý hạt. Khái
niệm lượng tử để chỉ một đại lượng vật lý không liên tục mà rời rạc. Cơ học lượng tử
được coi là cơ bản hơn cơ học Newton vì nó cho phép mô tả chính xác và đúng đắn rất
nhiều các hiện tượng vật lý mà cơ học Newton không thể giải thích được. các tiên
đoán của cơ học lượng tử chưa bao giờ bị thực nghiệm chứng minh là sai sau một thế
kỷ. Cơ học lượng tử là sự kết hợp chặt chẽ của ít nhất ba loại hiện tượng mà cơ học cổ
điển không tính đến, đó là: (a) sự lượng tử hoá một số đại lượng vật lý, (b) lưỡng tính
sóng hạt, (c) nguyên lý bất định. Trong các trường hợp nhất định, các định luật của cơ
học lượng tử chính là các định luật của cơ học cổ điển ở mức độ chính xác cao hơn.
Việc cơ học lượng tử được rút về cơ học cổ điển nhờ nguyên lý gọi là nguyên lý tương
ứng. Như vậy, cơ học lượng tử có tầm quan trọng rất lớn nên việc nghiên cứu môn cơ
học lượng tử là rất quan trọng đối với sinh viên vật lý. Ngoài việc cũng cố niềm tin
vào khoa học cho sinh viên cơ học lượng tử còn giúp cho sinh viên có cơ sở để nghiên
cứu các chuyên ngành khác của vật lý.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên trong quá trình nghiên cứu môn cơ học
lượng tử, tôi xin làm bài tập lớn về nội dung và bài tập của cơ học lượng tử. Nội dung
được trình bày theo Giáo trình Cơ học lượng tử của tác giả Lê Đình - Trần Công
Phong trường Đại học sư phạm Huế tháng 8 năm 2011. Nội dung bao gồm phần:
I.

Phần tóm tắt lý thuyết cần để giải bài tập các chương 3,4,5,6,7

II.

Giải bài tập các chương 3,4,5,6,7.

Hi vọng rằng với nội dung này sinh viên có thể dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu cơ
lượng tử.
Xin cám ơn Th.s Hoàng Công Phương đã tận tâm giúp đỡ em trong quá trình làm bài.
Trong quá trình làm bài tập chắc chắn sẽ có những sai sót nên rất mong sự góp ý xây
dựng để bài tập trở nên hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Thịnh

Trang - 2 -

Mục lục
Chương 3: Các tiên đề của cơ học lượng tử.......................................................................... 1
I. ...
TRƢỜNG ĐẠI HC PHM ĐỒNG NAI
KHOA SƯ PHM KHOA HC T NHIÊN
--o0o--
BÀI TP LN HC K
Môn: Cơ hc ng t
Đ bài: Cách gii bài tp chƣơng 3,4,5,6,7.
Sinh viên : Nguyn Quang Thnh
GVHD: Th.S Hoàng Công Phương
MSSV: 111030144
Lp: Đại hc Vt lý A_K1
Bài tập cơ học lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học lượng tử - Người đăng: catbuitheogiobay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài tập cơ học lượng tử 9 10 589