Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập động học (lời giải và đáp số).

Được đăng lên bởi domntkhai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐỘNG HỌC
PHẦN 1:CÔNG THỨC VẬN TỐC.
Để giải được bài tập, yêu cầu chung là học sinh cần nắm vững lí thuyết,
thuộc các công thức và có khả năng biến đổi tốt các liên hệ giữa các đại
lượng. Trong phần này, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản sau:
+ Vận tốc v = S/t => S = v.t và t = S/v.
+ Hiểu các đại lượng trong công thức tính vận tốc và đơn vị của vận tốc.
Ví dụ, giải thích được vì sao 1m/s = 3,6km/h.
Các ví dụ mẫu:
Ví dụ 1.1: Đổi đơn vị đo .
a) 1m/s = ………km/h.
b) 1km/phút = ………km/h
c) 36km/h = ………m/s
d) 0,5cm/s = ………..m/h
Hướng dẫn:
+GV chú ý cho học sinh biến đổi đơn vị ở cả “tử” ( quãng đường) và
“mẫu” ( thời gian).
a) 1m/s =

c) 18km/h

1
km
3600.km
1000

3,6km / h
1
1000.h
h
3600
18000m
= 3600s 5m / s

b) 1km/phút =

d) 0,5cm/s =

1km
60km / h
1
h
60

0,005m
18m / h
1
h
3600

+Nhận xét: Ta có thể dùng ngay 1m/s = 3,6km/h mà không cần giải thích lại.
Bài này biến đổi là để học sinh rõ cách làm.
Ví dụ 1.2: Một xạ thủ bắn một phát đạn vào bia ở cách xa 510 mét.Từ
lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn trúng mục tiêu là 2 giây.Vận tốc của
âm thanh truyền trong không khí là 340m/s.Tính vận tốc của đạn?
+ Hướng dẫn:
Tóm tắt : S = 510m , t = 2s,

v = 340m/s. v’ =?

Vì cần tính vận tốc nên cần tìm quãng đường và thời gian đạn chuyển
động.

Học sinh cần rõ “2 giây” trong bài là thời gian đạn chuyển động cộng với
thời gian âm thanh dội lại.
Thời gian âm thanh truyền trong quãng đường S = 510m là:
t1 =

S
v

= 510/340 = 1,5s

Thời gian đạn chuyển động từ lúc bắn đến lúc chạm mục tiêu là:
t2 = 2-1,5 = 0,5s
S

Vận tốc của đạn là v’ = t

2

= 510/0,5 = 1020m/s.

Ví dụ 1.3: Một chiếc xe đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì bị một
viên đạn bắn xuyên qua hai thùng xe theo phương vuông góc với
phương chuyển động của xe. Xác định vận tốc của đạn biết hai thùng xe
cách nhau 2,4mét và hai vết đạn cách nhau 6cm tính theo phương
chuyển động.
+ Hướng dẫn:
Tóm tắt: S1 = 2,4m , S2 = 6cm = 0,06m , v = 15m/s. v’ =?
Đầu bài có khá nhiều dữ kiện, các số liệu đều gắn với đối tượng khác với
“viên đạn”, học sinh dễ bị lúng túng nếu không hiểu hiện tượng xảy ra.
Ta cần xác định “quãng đường” viên đạn chuyển động và khoảng ‘thời
gian” tương ứng. Theo đầu bài, khi xe chuyển động được 6cm thì đạn
chuyển động quãng đường 2,4 mét.
Thời gian xe chuyển động được quãng đường S2 là :
t=

S2
v

= 0,06/15 = 0,004s.

Đó cũng là thời gian viên đạn chuyển động hết khoảng cách giữa hai thành
toa xe.
Vận tốc của đạn là v' =

S1
t

= 2,4/ 0,004= 600m/s.

+ Nhận x...
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐỘNG HỌC
PHẦN 1 : CÔNG THỨC VẬN TỐC.
Để giải được bài tập, yêu cầu chung là học sinh cần nắm vững lí thuyết,
thuộc các công thức và có khả năng biến đổi tốt các liên hệ giữa các đại
lượng. Trong phần này, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản sau:
+ Vận tốc v = S/t => S = v.t và t = S/v.
+ Hiểu các đại lượng trong công thức tính vận tốc và đơn vị của vận tốc.
Ví dụ, giải thích được vì sao 1m/s = 3,6km/h.
Các ví dụ mẫu:
Ví dụ 1.1: Đổi đơn vị đo .
a) 1m/s = ………km/h.
b) 1km/phút = ………km/h
c) 36km/h = ………m/s
d) 0,5cm/s = ………..m/h
Hướng dẫn:
+GV chú ý cho học sinh biến đổi đơn vị ở cả “tử” ( quãng đường) và
“mẫu” ( thời gian).
a) 1m/s =
hkm
h
km
h
km
/6,3
.1000
.3600
3600
1
1000
1
b) 1km/phút =
hkm
h
km
/60
60
1
1
c) 18km/h =
sm
s
m
/5
3600
18000
d) 0,5cm/s =
hm
h
m
/18
3600
1
005,0
+Nhận xét: Ta có thể dùng ngay 1m/s = 3,6km/h mà không cần giải thích lại.
Bài này biến đổi là để học sinh rõ cách làm.
Ví dụ 1.2: Một xạ thủ bắn một phát đạn vào bia ở cách xa 510 mét.Từ
lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn trúng mục tiêu là 2 giây.Vận tốc của
âm thanh truyền trong không khí là 340m/s.Tính vận tốc của đạn?
+ Hướng dẫn:
Tóm tắt : S = 510m , t = 2s, v = 340m/s. v’ =?
Vì cần tính vận tốc nên cần tìm quãng đườngthời gian đạn chuyển
động.
Bài tập động học (lời giải và đáp số). - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập động học (lời giải và đáp số). - Người đăng: domntkhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập động học (lời giải và đáp số). 9 10 587