Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Giải tích (tập 1)

Được đăng lên bởi root
Số trang: 399 trang   |   Lượt xem: 15951 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Mục lục

i

ii

Lời nói đầu
Bạn đang có trong tay tập I của một trong những sách bài tập giải tích (theo
chúng tôi) hay nhất thế giới .
Trước đây, hầu hết những người làm toán của Việt Nam thường sử dụng hai cuốn
sách nổi tiếng sau (bằng tiếng Nga và đ∙ được dịch ra tiếng Việt):
1. ”Bài tập giải tích toán học” của Demidovich (B. P. Demidoviq; 1969,
Sbornik Zadaq i Upraẳneniá po Matematiqeskomu Analizu, Izdatel~stvo
i
"Nauka", Moskva)

và
2. ”Giải tích toán học, các ví dụ và bài tập” của Ljaszko, Bojachuk, Gai,
á
Golovach (I. I. LÂxko, A. K. BoÂquk, º. G. Ga³, G. P. Golobaq; 1975, Matemá
atiqeski³ Analiz v Primerah i Zadaqah, Tom 1, 2, Izdatel~stvo VixaÂ
Xkola).

để giảng dạy hoặc học giải tích.
Cần chú ý rằng, cuốn thứ nhất chỉ có bài tập và đáp số. Cuốn thứ hai cho lời
giải chi tiết đối với phần lớn bài tập của cuốn thứ nhất và một số bài toán khác.
Lần này chúng tôi chọn cuốn sách (bằng tiếng Ba Lan và đ∙ được dịch ra tiếng
Anh):
3. ”Bài tập giải tích. Tập I: Số thực, Dãy số và Chuỗi số” (W. J. Kaczkor, M.
T. Nowak, Zadania z Analizy Matematycznej, Cze´c Pierwsza, Liczby Rzeczys´
wiste, Ciagi i Szeregi Liczbowe, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie Sklodowskiej, Lublin, 1996),
iii

Lời nói đầu

iv

4. ”Bài tập giải tích. Tập II: Liên tục và Vi phân ” (W. J. Kaczkor, M.
T. Nowak, Zadania z Analizy Matematycznej, Czesc Druga, Funkcje Jednej
´´
Zmiennej–Rachunek Rozniczowy, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie ´
Sklodowskiej, Lublin, 1998).
để biên dịch nhằm cung cấp thêm một tài liệu tốt giúp bạn đọc học và dạy giải tích.
Khi biên dịch, chúng tôi đ∙ tham khảo bản tiếng Anh:
3*. W. J. Kaczkor, M. T. Nowak, Problems in Mathematical Analysis I,
Real Numbers, Sequences and Series, AMS, 2000.
4*. W. J. Kaczkor, M. T. Nowak, Problems in Mathematical Analysis II,
Continuity and Differentiation, AMS, 2001.
Sách này có các ưu điểm sau:
² Các bài tập được xắp xếp từ dễ cho tới khó và có nhiều bài tập hay.
² Lời giải khá đầy đủ và chi tiết.
² Kết hợp được những ý tưởng hay giữa toán học sơ cấp và toán học hiện đại.
Nhiều bài tập đựơc lấy từ các tạp chí nổi tiếng như, American Mathematical Monthly (tiếng Anh), Mathematics Today (tiếng Nga), Delta
(tiếng Balan). Vì thế, sách này có thể dùng làm tài liệu cho các học sinh
phổ thông ở các lớp chuyên cũng như cho các sinh viên đại học ngành toán.
Các kiến thức cơ bản để giải các bài tập trong sách này có thể tìm trong
5. Nguyễn Duy Tiến, Bài Giảng Giải Tích, Tập I, NXB Đại Học Quốc Gia Hà
Nội, 2000.
6. W. Rudin, Princip...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Giải tích (tập 1) - Người đăng: root
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
399 Vietnamese
Bài tập Giải tích (tập 1) 9 10 208