Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình không gian

Được đăng lên bởi mmmmm1111
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Hình Học Không Gian – Lớp 11

Khi học toán, học sinh thường thấy “sợ” khi nhắc đến hình học không gian, cho rằng rất
khó thực hiện được, bằng chứng khi các em đi thi đại học, cao đẳng các em nói rằng bài toán
hình không gian thường để cuối nếu có thời gian thì làm còn không còn thời gian thì thôi.
Nguyên nhân là các em khó liên hệ giữa hình thật và hình biểu diễn, sự liên hệ logic
giữa các yếu tố trong không gian yếu nên nhiều bài toán dễ thành khó đối với các em. Để khắc
phục tình trạng đó GV cần sử dụng phương pháp dạy học thích hợp để các em có thể dễ dàng
lĩnh hội kiến thức và có thể áp dụng trong việc làm các bài tập.
Ví dụ đối với các Bài toán dựng thiết diện trong môn hình học không gian là bài toán
khó đối với học sinh THPT bởi đây là môn học có phần trừu tượng. Nên việc giải quyết một
bài toán dựng thiết diện không hề đơn giản, yêu cầu người giải không chỉ nắm vững kiến thức
cơ bản mà còn phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và phải cần được thực hành nhiều. Do
vậy, đối với dạng bài tập này GV nên sử dụng phương pháp dạy học trực quan, cụ thể là sử dụng
phần mềm trình chiếu powerpoint. Sau đây là 2 ví dụ minh họa cho việc ứng dụng phương pháp dạy
học trực quan
Bài tập 1:
Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’. Điểm M thuộc cạnh AD, N thuộc cạnh D’C’ sao cho

AM : MD  D’N : NC’

. Dựng thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phẳng (P) qua MN và song song

với mp(C’BD).
Giải:
Theo giả thiết:

AM D ' N
AM
MD
AD




MD NC '
D ' N NC ' D ' C '
Theo định lý Talet đảo MN, AD’, DC’
cùng song song với một mặt phẳng (P)
nên MN // (C’BD).
Ta có (ABCD) chứa M
và (ABCD)  (C’BD) = BD
Nên (P) cắt (ABCD) theo giao tuyến
Trang 1

Bài tập Hình Học Không Gian – Lớp 11

ME // BD (E AB).

Mặt phẳng (CDD’C’) chứa N, (CDD’C’)  (C’BD) = C’D nên (P) cắt (CDD’C’) theo giao tuyến
NJ // C’D (J DD’).
Mặt phẳng (P) // BD, B’D’ // BD nên (P) // B’D’.
Mặt phẳng (P) cắt (A’B’C’D’) = NI // B’D’ với I thuộc B’C’.
Mặt phẳng (P) cắt (BB’C’C) = IF // BC’ với F thuộc BB’.
Nối EF, MJ thiết diện là lục giác MEFINJ.
Bài tập 2:
Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O .Gọi M, N , I là ba điểm lấy trên AD , CD,
SO .Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNI)
Giải
Trong (ABCD), gọi
J = BD  MN
K = MN  AB
H = MN  BC
Trong (SBD), gọi Q = IJ  SB
Trong (SAB), gọi R = KQ  SA
Trong (SBC), gọi P = QH  SC
Vậy : thiết diện là ngũ giác MNPQR

Trang 2

Bài tập Hình Học Không Gian – Lớp 11
S

Q
P
I
R

C

H

B
N
O
J

A

M

D

K

Trang 3

...
Bài tập Hình Học Không Gian – Lớp 11
Khi học toán, học sinh thường thấy “sợ” khi nhắc đến hình học không gian, cho rằng rất
khó thực hiện được, bằng chứng khic em đi thi đại học, cao đẳng các em nói rằng bài toán
hình không gian thường để cuối nếu có thời gian thì làm còn không còn thời gian thì thôi.
Nguyên nhân các em khó liên hệ giữa hình thật hình biểu diễn, sự liên hệ logic
giữa các yếu tố trong không gian yếu nên nhiều bài toán dễ thành khó đối với các em. Để khắc
phục tình trạng đó GV cần sử dụng phương pháp dạy học thích hợp để các em thể dễ dàng
lĩnh hội kiến thức và có thể áp dụng trong việc làm các bài tập.
dụ đối với các Bài toán dựng thiết diện trong môn hình học không gian bài toán
khó đối với học sinh THPT bởi đây môn học phần trừu tượng. Nên việc giải quyết một
bài toán dựng thiết diện không hề đơn giản, yêu cầu người giải không chỉ nắm vững kiến thức
bản còn phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo phải cần được thực hành nhiều. Do
vậy, đối với dạng bài tập này GV nên sử dụng phương pháp dạy học trực quan, cụ thể sử dụng
phần mềm trình chiếu powerpoint. Sau đây 2 dụ minh họa cho việc ứng dụng phương pháp dạy
học trực quan
Bài tập 1:
Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’. Điểm M thuộc cạnh AD, N thuộc cạnh D’C’ sao cho
: : AM MD D N NC
. Dựng thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phẳng (P) qua MN song song
với mp(C’BD).
Giải:
Theo giả thiết:
AM D N AM MD AD
MD NC D N NC D C
'
' ' ' ' '
Theo định Talet đảo MN, AD’, DC’
cùng song song với một mặt phẳng (P)
nên MN // (C’BD).
Ta có (ABCD) chứa M
và (ABCD) (C’BD) = BD
Nên (P) cắt (ABCD) theo giao tuyến
Trang 1
Bài tập hình không gian - Trang 2
Bài tập hình không gian - Người đăng: mmmmm1111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập hình không gian 9 10 822