Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa học hữu cơ 2

Được đăng lên bởi Người Lật Dòng
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 9909 lần   |   Lượt tải: 44 lần
volcmttl@yahoo.com.vn – copyright © 2010

Tài liệu dành cho:

 Học sinh chuyên Hóa.
 Sinh viên các trường Đại học.
 Giáo viên Hóa học.

02  2010

Bài tập Hóa Học Hữu Cơ – Tập 2 – Tài liệu dành cho sinh viên các trư ờng Đại học

L

ời nói đầu

Hóa học hữu cơ là một trong những bộ môn rất quan trọng trong lĩnh
vực Hóa học nói riêng và phạm trù Khoa học tự nhiên nói chung. Tuy nhiên
hiện nay, các tài liệu tham khảo về bài tập hóa học hữu cơ là không nhiều. Vì
vậy việc tổng hợp các tư liệu để có một tài liệu tham khảo bổ ích và dễ tiếp
thu hơn là việc rất cần thiết.
Bài tập Hóa học hữu cơ là một tài liệu được biên soạn dựa trên việc
tổng hợp lại từ nhiều nguồn t ư liệu khác nhau theo từng chuy ên đề để học
sinh, sinh viên dễ nắm bắt. Tài liệu gồm hai phần: Phần bài tập theo từng
chuyên đề và phần hướng dẫn giải. Các bài tập trong từng chuyên đề được
tuyển chọn kĩ lưỡng nhằm mục đích đảm bảo cho các dạng b ài tập không
trùng lặp và học sinh, sinh viên có thể tiếp cận nhiều hướng ra đề khác nhau
từ cùng một dữ liệu kiến thức.
Bài tập Hóa học hữu cơ bao gồm hai tập:
- Tập 1: Gồm bảy chuyên đề tương ứng với nội dung thuộc phần đại c ương
hóa học hữu cơ và phần kiến thức hóa hữu cơ từ bài alkane đến cetone
(theo chương trình hóa học phổ thông).
- Tập 2: Gồm các phần từ acid carboxylic đến các hợp chất dị v òng. Ngoài
ra còn minh họa thêm một số bài tập nâng cao tổng hợp các chuy ên đề.
Vì là tài liệu tổng hợp lại các bài tập nằm trong các giáo trình, sách tham
khảo bài tập hữu cơ, các đề thi học sinh giỏi nên đáp án cho từng bài không
thay đổi theo đáp án của từng tài liệu tham khảo. Vì vậy Bài tập Hóa học
hữu cơ không phải là một tài liệu do một nhóm tác giả biên soạn mà chỉ là
tài liệu tổng hợp có chọn lựa từ các nguồn t ư liệu sẵn có. (Tổng hợp từ nguồn
Internet – copyright © volcmttl@yahoo.com.vn).

Copyright © 2010 volcmttl@yahoo.com.vn

1

Bài tập Hóa Học Hữu Cơ – Tập 2 – Tài liệu dành cho sinh viên các trư ờng Đại học

Part 1:

AXIT CACBOXYLIC – ESTE
O

COOH

O

HOOC

H
C

HO

H3C

CH3

C

H

COOH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 1: Đôi khi hoá học lập thể của các hợp chất hữu cơ có thể được xác định bằng cách khảo sát tính chất
hóa học đặc trưng của chúng. Cấu tạo của một trong các đồng phân của axit 5 -norbonen-2,3-dicacboxylic,
hợp chất X (kí hiệu ~ để chỉ không nêu rõ hóa học...
volcmttl@yahoo.com.vn – copyright © 2010
Tài liệu dành cho:
Học sinh chuyên Hóa.
Sinh viên các trư ờng Đại học.
Giáo viên Hóa h ọc.
02 2010
Bài tập hóa học hữu cơ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa học hữu cơ 2 - Người đăng: Người Lật Dòng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bài tập hóa học hữu cơ 2 9 10 78