Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kỹ thuật nhiệt 2

Được đăng lên bởi trung-phan-viet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4255 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 1.

BÀI TẬP TRÊN LỚP 2
Máy nhiệt Carno làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 0oC và 100oC. Công sinh ra trong chu trình
1000J. Biến thiên entropy [J/K] của nguồn lạnh là

Câu 2.

a. 0.72
b.
7.32
c. 10.00
d.
13.66
Không khí ẩm thể tích 200 lít có độ ẩm φ=80%, nhiệt độ 30oC, áp suất 750 mmHg. áp suất
bão hòa của nước ứng với nhiệt độ 30oC là 0.0424 bar. Lượng không khí khô [kg] trong đó
là

Câu 3.

a. 0.22
b.
0.09
c. 0.17
d.
0.14
o
o
1 kg khí lý tưởng thay đổi nhiệt độ từ 28 C đến 80 C, nếu quá trình cấp nhiệt đẳng áp thì
phải cần 120 kJ/kg, nếu quá trình cấp nhiệt đẳng tích thì phải cần 90 kJ/kg. Hằng số chất
khí [kJ/kg.K] của khí lý tưởng này là

Câu 4.

Câu 5.

Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.

a. 0.28
b.
0.58
c. 1.33
d.
4.04
Không khí ẩm có phân áp suất hơi nước là 30 mmHg, áp suất khí quyển là 1 bar. Độ chứa
hơi (Ẩm dung) [g/kg kkk] của không khí ẩm là
a. 40.00
b.
447.84
c. 25.92
d.
14.08
Máy nén không khí 3 cấp, áp suất đầu 1 at, áp suất cuối 27 at, nén đa biến n=1.2, nhiệt độ
đầu là 27oC. Nhiệt tỏa ra trong bình làm mát trung gian [kJ/kg] là
a. -181.46
b.
-86.41
c. -34.56
d.
-120.97
Động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp có công suất 16 kW, mỗi giờ thải ra môi trường
240mtc3(tiêu chuẩn) sản phẩm cháy ở nhiệt độ 220oC, nhiệt dung riêng thể tích đẳng áp của
sản phẩm cháy Cp'=1.5kJ/mtc3.K; k=1.4, xem sản phẩm cháy như 1 khí lý tưởng, nhiệt độ
của môi trường là 20oC. Hiệu suất nhiệt của động cơ là
a. 0.47
b.
0.53
c. 0.66
d.
0.34
0
Ở xứ lạnh, ngoài trời ở nhiệt độ -10 C săm lốp ô tô có áp suất dư 2 bar. Nếu xe đó vào nhà
có nhiệt độ 200C thì áp suất dư [bar] trong săm lốp xe là
a. 2.34
b.
3.69
c. 3.23
d.
2.23
Trong 1 quá trình đa biến, môi chất thay đổi từ áp suất 0.001at, nhiệt độ -73 oC đến áp suất
1000at, nhiệt độ 1727oC. Số mũ đa biến của quá trình là
a.
c.

1.69
-0.20

b.
d.

1.20
0.86

Câu 9.

Máy nén lý tưởng 1 cấp mỗi giờ nén được 100 m 3 không khí từ áp suất 1 at , nhiệt độ 27oC
đến áp suất 8 at theo quá trình đa biến n=1.2. Nhiệt tỏa ra trong quá trình nén [kW] là

a. -2.82
b.
1.01
c. 2.82
d.
-1.01
Câu 10. Nhiệt dung riêng đa biến của khí O2 là -1.524 kJ/kg.K. Số mũ đa biến của quá trình là
a. 0.70
b.
1.12
c. 0.78
d.
0.59
Câu 11. Xylanh có đường kính d=500 mm chứa không khí có thể tích 0.08 m 3, áp suất 3.06at, nhiệt
độ 150C. Không khí nhận nhiệt trong điều kiện piston chưa kịp dịch chuyển, nhiệt độ không
khí tăng lên 3980C. Lực tác dụng [N] lên mặt piston là
a. 25260
b.
1561525
c. 137116
d.
58851
o
Câu 12. 5 kmol khí oxy ở 51.7 C được cung cấp 1 nhiệt lượng 700 k...
BÀI TẬP TRÊN LỚP 2
Câu 1.
a. 0.72 b. 7.32
c. 10.00 d. 13.66
Câu 2.
a. 0.22 b. 0.09
c. 0.17 d. 0.14
Câu 3.
a. 0.28 b. 0.58
c. 1.33 d. 4.04
Câu 4.
a. 40.00 b. 447.84
c. 25.92 d. 14.08
Câu 5.
a. -181.46 b. -86.41
c. -34.56 d. -120.97
Câu 6.
a. 0.47 b. 0.53
c. 0.66 d. 0.34
Câu 7.
a. 2.34 b. 3.69
c. 3.23 d. 2.23
Câu 8.
a. 1.69 b. 1.20
c. -0.20 d. 0.86
Máy nhiệt Carno làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 0
o
C 100
o
C. Công sinh ra trong chu trình
1000J. Biến thiên entropy [J/K] của nguồn lạnh là
Không khí ẩm thể tích 200 lít có độ ẩm φ=80%, nhiệt độ 30
o
C, áp suất 750 mmHg. áp suất
bão hòa của nước ng với nhiệt độ 30
o
C 0.0424 bar. Lượng không khí khô [kg] trong đó
1 kg khí lý tưởng thay đổi nhiệt đtừ 28
o
C đến 80
o
C, nếu quá trình cấp nhiệt đẳng áp thì
phải cần 120 kJ/kg, nếu quá trình cấp nhiệt đẳng tích thì phải cần 90 kJ/kg. Hằng số chất
khí [kJ/kg.K] của khí lý tưởng này là
Không khí m có phân áp suất hơi nước là 30 mmHg, áp suất khí quyển là 1 bar. Độ chứa
hơi (Ẩm dung) [g/kg kkk] của không khí ẩm
Máy n không khí 3 cấp, áp suất đầu 1 at, áp suất cuối 27 at, nén đa biến n=1.2, nhiệt độ
đầu là 27
o
C. Nhiệt tỏa ra trong bình làm mát trung gian [kJ/kg] là
Động đốt trong cấp nhiệt đẳng áp công suất 16 kW, mỗi giờ thải ra môi trường
240m
tc
3
(tiêu chuẩn) sản phẩm cháy nhiệt độ 220
o
C, nhiệt dung riêng thể tích đẳng áp của
sản phẩm cháy Cp'=1.5kJ/m
tc
3
.K; k=1.4, xem sản phẩm cháy như 1 khí tưởng, nhiệt đ
của môi trường là 20oC. Hiệu suất nhiệt của động cơ là
xứ lạnh, ngoài trời ở nhiệt độ -10
0
C săm lốp ô áp suất 2 bar. Nếu xe đó vào n
có nhiệt độ 20
0
C thì áp suất dư [bar] trong săm lốp xe là
Trong 1 quá trình đa biến, môi chất thay đổi từ áp suất 0.001at, nhiệt độ -73
o
C đến áp suất
1000at, nhiệt độ 1727
o
C. Số mũ đa biến của quá trình là
bài tập kỹ thuật nhiệt 2 - Trang 2
bài tập kỹ thuật nhiệt 2 - Người đăng: trung-phan-viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập kỹ thuật nhiệt 2 9 10 634