Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn giải tích 2 bách khoa tp.hcm

Được đăng lên bởi tien-hiep-vu
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 6517 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng

TP. HCM — 2011.
(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

1 / 82

Yêu cầu:
Dùng phần mềm MatLab giải những bài toán
sau đây.
Sinh viên có thể tham khảo Bài giảng điện tử Toán giải tích 2 của thầy Đặng Văn Vinh.

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

2 / 82

Nhóm 1.

NHÓM 1

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

3 / 82

Nhóm 1.

Mặt Paraboloid elliptic

Mặt Paraboloid elliptic

Câu 1.
1

2

x2 y2
Vẽ mặt Paraboloid elliptic z = 2 + 2 với a, b
a
b
nhập từ bàn phím.
Vẽ mặt Paraboloid elliptic y = x 2 + z 2

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

4 / 82

Nhóm 1.

Đạo hàm riêng cấp cao

Câu 2.
Nhập hàm số u(x, y ) từ bàn phím. Tìm
∂ 10u
(1, 2).
∂x 10

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

5 / 82

Nhóm 1.

Tìm cực trị tự do

Câu 3.
Nhập hàm số f (x, y ) từ bàn phím. Tìm cực trị tự
do của hàm f (x, y ). Vẽ đồ thị minh họa trên đó
chỉ ra điểm cực trị nếu có.

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

6 / 82

Nhóm 1.

Tích phân kép

Câu 4.
Nhập tọa độ của 3 đỉnh của tam giác, hàm số
f (x, y ). Tính I =
f (x, y )dxdy , với D là tam
D

giác có 3 đỉnh đã cho. Vẽ miền D.

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

7 / 82

Nhóm 1.

Tích phân bội 3

Câu 5.
Tính thể tích vật thể E giới hạn bởi
x 2 + y 2 + z 2 4, x 2 + y 2 + z 2 4z. Vẽ vật thể
E . Vẽ hình chiếu của E xuống Oxy từ đó xác định
cận lấy tích phân.

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

8 / 82

Nhóm 1.

Tích phân đường

Câu 6.
Nhập hàm f (x, y ) từ bàn phím. Tính
I = f (x, y )d với C là đường tròn
2

C

x + y 2 = 2x, x

(BK TPHCM)

1. Vẽ đường cong C .

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

9 / 82

Nhóm 1.

Tích phân mặt

Câu 7.
Tính I = (x + y )dx + (2x − z)dy + ydz với C là
C

giao của mặt cong z = y 2 và x 2 + y 2 = 1 ngược
chiều kim đồng hồ theo hướng của trục Oz bằng
cách dùng công thức Stokes. Vẽ giao tuyến, pháp
véc tơ với mặt cong đã chọn trong công thức
Stokes tại điểm M0(x0, y0, z0) nhập từ bàn phím.

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

10 / 82

Nhóm 2.

NHÓM 2

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

11 / 82

Nhóm 2.

Mặt ellipsoid

Mặt ellipsoid

Câu 1.
Vẽ mặt ellipsoid
x2 y2 z2
+ +
=1
a2 b 2 c 2
với a, b, c nhập từ bàn phím.

(BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2

TP. HCM — 2011.

12 / 82

...
BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, b môn Toán ứng dụng
TP. HCM 2011.
(BK TPHCM) BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 2 TP. HCM 2011. 1 / 82
bài tập lớn giải tích 2 bách khoa tp.hcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn giải tích 2 bách khoa tp.hcm - Người đăng: tien-hiep-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
bài tập lớn giải tích 2 bách khoa tp.hcm 9 10 233