Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi xuanba21347
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THPT Ba Tơ

Tính Tương Đối của CĐ & Công Thức Cộng Vận Tốc.10NC -Trang 1 -

Công thức cộng vận tốc :
** Chú ý : Khi giải gán các vật với các số 1, 2 ,3 như sau :
+ 1 : vật cần xét
+ 2 : hệ quy chiếu chuyển động

v13 : vận tốc của 1 so với 3 .( vận tốc tuyệt đối )


v12 : vận tốc của 1 so với 2 .( vận tốc tương đối )

v 23 : vận tốc của 2 so với 3 .( vận tốc kéo theo )



 v13 v12  v 23
+ v12  v 23


2
2
+ v12  v 23  v13  v12
 v 23
+ Trường hợp

 v12 ; v23  

Gv : Nguyễn văn Tươi

+ 3 :hệ quy chiếu đứng yên.



+ v12  v 23

900 thì vận dụng định lí hàm cosin :

 v13  v12  v 23

a 2 b 2  c 2  2b.c. cos(b, c )

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
I. Bài toán tính vận tốc.
Câu 1 : Xe ôtô 1 và ôtô 2 chuyển động trên cùng một đường thẳng với vận tốc lần lượt 50km/h và
70km/h.Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe 1.Tính vận tốc của xe 1 đối với xe 2 .
a) Hai xe chuyển động cùng chiều .
b) Hai xe chuyển động ngược chiều.
Đa : a) -20km/h
b) 120km/h
Câu 2 : Hai ôtô qua ngã tư cùng lúc theo hai đường vuông góc với nhau với vận tốc v1 = 8m/s và v2 = 6m/s.Coi
chuyển động mỗi xe là thẳng đều.
a) Xác định độ lớn xe một đối với xe hai.
b) Lúc xe 2 cách ngã tư 120m thì hai xe cách nhau bao
nhiêu mét ?
Đa:
Câu 3 : Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2h và mất 3h để đi từ B về A.Vận tốc của canô đối với nước
là 30km/h.Tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ.
Đa : 72km ; 6km/h
Câu 4 : Một ca nô chuyển động thẳng đều xuôi dòng từ A đến B mất 2h và khi ngược dòng từ b về A mất 3h.
Hỏi nếu ca nô tắt máy và để trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất mấy giờ ? Biết vận tốc canô so với nước
không đổi khi đi xuôi và ngược, vận tốc của nước chảy cũng không đổi ?
Đa : t = AB/v23 = 12h.
Câu 5 : Hai bến sông AB cách nhau 70km.Khi xuôi dòng từ A đến B canô đến sớm hơn 48phút so với khi
ngược dòng từ B đến A.Vận tốc của canô khi nước đứng yên là v1= 30km/h. Tính vận tốc v2 của dòng nước ?
Đa : (v2 = 5m/s )
Câu 6 : Một thuyền xuất phát từ A và mũi thuyền hướng về B với AB vuông góc với bờ sông.Do nước chảy
nên thuyền đến bờ bên kia tại C với BC = 100m và thời gian t = 50s.
a) Tính vận tốc dòng nước. b) Biết AB = 200m.Tính vận tốc thuyền khi nước yên lặng ?
c) Muốn thuyền đến bờ bên kia tại B thì mũi thuyền phải hướng đến D ở bờ bên kia.Tính khoảng cách giữa B
và D.Biết vận tốc dòng nước và của thuyền khi nước yên lặng như đã tính ở hai câu trên.
B
C
Đa : a)
D
r
b) (

v 23
r
v13

r
v12

A

II.Bài toán định thời điểm gặp nhau .

THPT Ba Tơ

Tính Tươn...
THPT Ba Tơ Tính Tương Đối của CĐ & Công Thức Cộng Vận Tốc.10NC -Trang 1 - Gv : Nguyễn văn Tươi
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
I. Bài toán tính vận tốc.
Câu 1 : Xe ôtô 1 và ôtô 2 chuyển động trên cùng một đường thẳng với vận tốc lần lượt 50km/h và
70km/h.Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe 1.Tính vận tốc của xe 1 đối với xe 2 .
a) Hai xe chuyển động cùng chiều .
b) Hai xe chuyển động ngược chiều.
Đa : a) -20km/h b) 120km/h
Câu 2 : Hai ôtô qua ngã tư cùng lúc theo hai đường vuông góc với nhau với vận tốc v
1
= 8m/s và v
2
= 6m/s.Coi
chuyển động mỗi xe là thẳng đều.
a) Xác định độ lớn xe một đối với xe hai. b) Lúc xe 2 cách ngã tư 120m thì hai xe cách nhau bao
nhiêu mét ?
Đa:
Câu 3 : Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2h và mất 3h để đi từ B về A.Vận tốc của canô đối với nước
là 30km/h.Tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ.
Đa : 72km ; 6km/h
Câu 4 : Một ca nô chuyển động thẳng đều xuôi dòng từ A đến B mất 2h và khi ngược dòng từ b về A mất 3h.
Hỏi nếu ca nô tắt máy và để trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất mấy giờ ? Biết vận tốc canô so với nước
không đổi khi đi xuôi và ngược, vận tốc của nước chảy cũng không đổi ?
Đa : t = AB/v
23
= 12h.
Câu 5 : Hai bến sông AB cách nhau 70km.Khi xuôi dòng từ A đến B canô đến sớm hơn 48phút so với khi
ngược dòng từ B đến A.Vận tốc của canô khi nước đứng yên là v
1
= 30km/h. Tính vận tốc v
2
của dòng nước ?
Đa : (v
2
= 5m/s )
Câu 6 : Một thuyền xuất phát từ A và mũi thuyền hướng về B với AB vuông góc với bờ sông.Do nước chảy
nên thuyền đến bờ bên kia tại C với BC = 100m và thời gian t = 50s.
a) Tính vận tốc dòng nước. b) Biết AB = 200m.Tính vận tốc thuyền khi nước yên lặng ?
c) Muốn thuyền đến bờ bên kia tại B thì mũi thuyền phải hướng đến D ở bờ bên kia.Tính khoảng cách giữa B
và D.Biết vận tốc dòng nước và của thuyền khi nước yên lặng như đã tính ở hai câu trên.
Đa : a) D
b) (
II.Bài toán định thời điểm gặp nhau .
Công thức cộng vận tốc :
** Chú ý : Khi giải gán các vật với các số 1, 2 ,3 như sau :
+ 1 : vật cần xét + 2 : hệ quy chiếu chuyển động + 3 :hệ quy chiếu đứng yên.
13
v
: vận tốc của 1 so với 3 .( vận tốc tuyệt đối )
12
v
: vận tốc của 1 so với 2 .( vận tốc tương đối )
23
v
: vận tốc của 2 so với 3 .( vận tốc kéo theo )
+
2312
vv

231213
vvv
+
2312
vv

231213
vvv
+
2
23
2
12132312
vvvvv
+ Trường hợp
0
2312
90;
vv
thì vận dụng định lí hàm cosin :
),cos(..2
222
cbcbcba
A
B
C
Bài tập môn Vật lý lớp 10 - Trang 2
Bài tập môn Vật lý lớp 10 - Người đăng: xuanba21347
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn Vật lý lớp 10 9 10 181