Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên phân giảm phân và thụ tinh

Được đăng lên bởi Gà Pếuu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Yên Lạc

GV: Trần Thị Thanh

CHUYÊN ĐỀ
BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN- GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH
PHẦN MỞ ĐẦU
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Xuất phát từ nhiệm vụ năm học do Phòng GD&ĐT và nhà trường đề ra là tập trung nâng cao chất
lượng, số lượng giải thi học sinh giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh. Đặc biệt là số lượng học sinh đạt giải cấp Tỉnh.
Nhiệm vụ của môn Sinh học THCS bên cạnh việc dạy kiến thức cơ bản còn dạy bồi dưỡng học sinh giỏi để
tham dự các kì thi HSG do Phòng GD, Sở GD tổ chức.
Chương trình Sinh học 9 là tổng hợp của chương trình sinh học 10, 11, 12 cũ có bỏ bớt phần tiến hoá và
một số bài có đơn giản hoá.Tuy nhiên kiến thức để các em đi thi học sinh giỏi không chỉ đơn thuần là kiến thức
trong SGK. Nên với mức độ tư duy của học sinh lớp 9 chương trình này là khá nặng, lượng kiến thức đối với
HSG là rất rộng.
Trong chương trình Sinh học 9 chương NST là chương phức tạp nhất. Lượng kiến thức lí thuyết và bài
tập nhiều. Các dạng bài tập nhiều nhưng số tiết luyện tập trong phân phối chương trình còn ít. Vì thế học sinh
gặp nhiều khó khăn khi giải bài tập của chương này.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Đội tuyển Sinh học là những em học sinh yêu thích môn Sinh học. Nhưng thực tế chất lượng đội tuyển chưa
cao do một số học sinh chưa thật sự chăm chỉ cộng với năng lực tư duy chưa cao. Mặt khác, các em còn phải chịu áp
lực của một số môn thi vào THPT nên thời gian dành cho môn Sinh chưa nhiều. Vì vậy, để đạt được chỉ tiêu đặt ra đòi
hỏi phải có một phương pháp dạy và học hiệu quả hơn.
Thực tế trong giảng dạy tôi thấy học sinh khi học phần nguyên phân, giảm phân còn nhầm lẫn kiến
thức giữa các kì của nguyên phân, giảm phân, dẫn đến việc giải các bài tập về phần này thường gặp phải những
sai sót rất đáng tiếc. Vì thế, việc đưa ra hệ thống các dạng bài tập về nguyên phân, giảm phân, thụ tinh một cách
khoa học là việc làm cần thiết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9.
III. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ
1. Phạm vi chuyên đề
a. Phạm vi
Chuyên đề chỉ đề cập tới một số dạng bài tập cơ bản và nâng cao về nguyên phân, giảm phân, thụ tinh
trong chương trình Sinh học THCS.
b. Số tiết thực hiện
Tổng số tiết: 20 tiết
- Ôn tập củng cố lí thuyết: 2 tiết
- Bài tập về nguyên phân: 6 tiết
- Bài tập về giảm phân và thụ tinh: 8 tiết
- Bài tập tổng hợp: 4 tiết
2. Mục đích của chuyên đề

Chuyên đề: Bài tập về Nguyên phân-Giảm phân và thụ tinh

3

Trường THCS Yên Lạc

GV: Trần Thị Thanh

Chuyên đề “Bài tập về Nguyên phân - Giảm phân và thụ tinh” giúp học sinh có được các dạng bài tậ...
Trường THCS Yên Lạc GV: Trần Thị Thanh
CHUYÊN ĐỀ
BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN- GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH
PHẦN MỞ ĐẦU
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Xuất phát từ nhiệm vụ năm học do Phòng GD&ĐT nhà trường đề ra tập trung nâng cao chất
lượng, số lượng giải thi học sinh giỏi cấp Huyện cấp Tỉnh. Đặc biệt số lượng học sinh đạt giải cấp Tỉnh.
Nhiệm v của môn Sinh học THCS bên cạnh việc dạy kiến thức cơ bản còn dạy bồi dưỡng học sinh giỏi để
tham dự các kì thi HSG do Phòng GD, Sở GD tổ chức.
Chương trình Sinh học 9 là tổng hợp của chương trình sinh học 10, 11, 12 cũ có bỏ bớt phần tiến hoá và
một số bài có đơn giản hoá.Tuy nhiên kiến thức để các em đi thi học sinh giỏi không chỉ đơn thuần là kiến thức
trong SGK. Nên với mc độ duy của học sinh lớp 9 chương trình này k nặng, lượng kiến thức đối với
HSG là rất rộng.
Trong chương trình Sinh học 9 chương NST là chương phức tạp nhất. Lượng kiến thức lí thuyết và bài
tập nhiều. Các dạng bài tập nhiều nhưng số tiết luyện tập trong phân phối chương trình còn ít. thế học sinh
gặp nhiều khó khăn khi giải bài tập của chương này.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Đội tuyển Sinh học là những em học sinh yêu tchn Sinh học. Nhưng thực tế chất lượng đội tuyển chưa
cao do một số học sinh ca thật sự cm chỉ cng với năng lực tư duy chưa cao. Mặt khác, các em còn phải chịu áp
lực của một sn thi o THPT nên thi gian dành cho môn Sinh chưa nhiu. Vì vậy, để đt đưc chỉ tiêu đt ra đòi
hỏi phải có một pơng pháp dạy và học hiệu quả hơn.
Thực tế trong giảng dạy tôi thấy học sinh khi học phần nguyên phân, giảm phân còn nhầm lẫn kiến
thức giữa các kì của nguyên phân, giảm phân, dẫn đến việc giải các bài tập về phần này thường gặp phải những
sai sót rất đáng tiếc. Vì thế, việc đưa ra hệ thống các dạng bài tập về nguyên phân, giảm phân, thụ tinh một cách
khoa học là việc làm cần thiết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9.
III. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ
1. Phạm vi chuyên đề
a. Phạm vi
Chuyên đchỉ đề cập tới một số dạng bài tập cơ bản và nâng cao về nguyên phân, giảm phân, thtinh
trong chương trình Sinh học THCS.
b. Số tiết thực hiện
Tổng số tiết: 20 tiết
- Ôn tập củng cố lí thuyết: 2 tiết
- Bài tập về nguyên phân: 6 tiết
- Bài tập về giảm phân và thụ tinh: 8 tiết
- Bài tập tổng hợp: 4 tiết
2. Mục đích của chuyên đề
Chuyên đề: Bài tập về Nguyên phân-Giảm phân và thụ tinh
3
Bài tập nguyên phân giảm phân và thụ tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nguyên phân giảm phân và thụ tinh - Người đăng: Gà Pếuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập nguyên phân giảm phân và thụ tinh 9 10 215