Ktl-icon-tai-lieu

bài tập quang hình học sinh giỏi quốc gia

Được đăng lên bởi Thanh Trần
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 8: HSGQG 1984-1985
Để đo chiết suất của một lăng kính bằng thuỷ tinh,
ˆ =300, người ta đặt nó trước
có góc ở đỉnh là A
một thấu kính hội tụ sao cho mặt AB vuông góc
với trục chính của thấu kính. đặt một màn M ở tiêu
diện của thấu kính. Khi chiếu sáng mặt AC bằng
ánh sáng đơn sắc và tán xạ (có mọi phương
truyền) thì thấy trên màn có hai vùng sáng tối.
Đường thẳng nối tâm thấu kính và với điểm D
phân chia hai vùng làm với trục chính một góc 30 0.
Giải thích tại sao có hai vùng và tính n.

A
D

300
300
O

C

B

F’
M

H.8

1

Bài 9: HSGQG 1993-1994
Cho trong không khí một lăng kính có chiết suất n, tiết diện là một hình tam giác cân ABC,
vuông góc ở A, chiều cao AH =10cm. một tia sáng đơn sắc, song song với đáy BC , tơi
gặp mặt AB (hình 83).
1.
A
N
a. chứng minh nếu độ cao x của tia ấy so với đáy lăng kính bé
P
hơn một giá trị thì có tia ló đi ra khỏi mặt AC tìm phương tia ló
10c
b. nếu x > h thì với điều kiện nào ta vẫn có tia ló đi ra khỏi
x m
C
M
mặt AC?
H
B
2. cho n= 2
a. tính h, tính góc lệch của tia ló so với tia tới (trường hợp tia tới có x H.83
>h)
b. một chùm sáng đơn sắc song song với đáy BC tới gặp mặt AB. các tia MB, PQ, NA ứng
với x=0, h, 10 (cm) xác định đầy đủ chùm tia ló, vẽ hình.

2

Bài 10: HSGQG 1994-1995
L
Một bể nhỏ hình hộp chữ nhật trong có chứa
B
nước.Thành bể phía trước là một tấm thuỷ tinh có độ
A
dày không đáng kể, thành bể phía sau là một gương
phẳng, khoảng cách giữa hai thành bể này là
a=32cm.Giữa bể có một vật phẳng AB thẳng đứng.Đặt
a
một thấu kính hội tụ L trước bể và một màn M để thu
H.94
ảnh của vật.(hình 94).Ta thấy có hai vị trí của màn cách
nhau một khoảng d=2cm đều thu được ảnh rõ nét. Độ lớn của ảnh trên màn lần lượt là
6cm và 4,5cm.Tính tiêu cự của thấu kính, khoảng cách từ thấu kính đến thành bể phía
trước và độ lớn của vật.

3

Bài 11: HSGQG 1995-1996
Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một màn M song song với màn và cách màn một khoảng
D. hai thấu kính mỏng O1, O2 tiêu cự lần lượt là f1, f2 được gắn ở hai đầu một cái ống , độ
dài L. đặt ống này giữa vật và màn, ta tìm được một vị trí mà ảnh của vật rõ nét trên màn,
ảnh này cùng chiều với vật và được phóng đại k lần. (k>0).
1. hãy giải thích tại sao với mỗi giá tri xác định của k, vị trí này là độc nhất.
2. tìm hệ thức giữa k và các đại lượng D, L, f 1, f2. tính L trong trường hợp k=2, D=130cm,
f1=12cm, f2=15cm.
3. giải thích tại sao, với giá trị của L tính trong câu 2, có thể đặt thấu kính nào trước thấu
kính kia cũng được. hãy kiểm nghiệm lại bằng cách tính khoảng...
Bài 8: HSGQG 1984-1985
Để đo chiết suất của một lăng kính bằng thuỷ tinh,
góc đỉnh
A
ˆ
=30
0
, người ta đặt trước
một thấu kính hội tụ sao cho mặt AB vuông c
với trục chính của thấu kính. đặt một màn M ở tiêu
diện của thấu kính. Khi chiếu sáng mặt AC bằng
ánh ng đơn sắc n xạ (có mọi phương
truyền) thì thấy trên màn hai vùng sáng tối.
Đường thẳng nối tâm thấu kính với điểm D
phân chia hai vùng làm với trục chính một góc 30
0
.
Giải thích tại sao có hai vùng và tính n.
1
30
0
B
C
A
D
30
0
M
O
F’
H.8
bài tập quang hình học sinh giỏi quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập quang hình học sinh giỏi quốc gia - Người đăng: Thanh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập quang hình học sinh giỏi quốc gia 9 10 770