Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sinh 6

Được đăng lên bởi hoangvanhieulamson
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ST
T

Tªn l¸

L¸ §¬n

1

Lá bươỉ

x

2

Lá rốt

x

3

Lá sấu

x

4

Lá rau ngót

x

5

Lá rau muống

6

Lá kinh giới

7

Lá nhãn

Bài tập : Đánh dấu x vào ô thích hợp

Lá kép

x
x
x

ST
T

Tªn l¸

L¸ §¬n

1

Lá bươỉ

x

2

Lá rốt

x

3

Lá sấu

x

4

Lá rau ngót

x

5

Lá rau muống

x

6

Lá kinh giới

x

7

Lá nhãn

Lá kép

x

...
ST
T
Tªn l¸ L¸ §¬n
Lá kép
1 Lá bươỉ x
2 Lá rốt x
3 Lá sấu x
4 Lá rau ngót x
5 Lá rau muống x
6 Lá kinh giới x
7 Lá nhãn x
Bài tập : Đánh dấu x vào ô thích hợp
bài tập sinh 6 - Trang 2
bài tập sinh 6 - Người đăng: hoangvanhieulamson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập sinh 6 9 10 615