Ktl-icon-tai-lieu

bài tập SXTK

Được đăng lên bởi Đinh Đức Giang
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập
Xác suất - Thống kê

Chương 1
Đại cương về Xác suất
Bài tập 1.1. Bắn 3 viên đạn vào một bia. Gọi Ai : “Viên đạn thứ i trúng bia” (i = 1, 2, 3).
Hãy biểu diễn các biến cố sau
a. Có đúng 1 viên đạn trúng bia.
b. Có ít nhất 2 viên trúng bia.
c. Cả 3 viên đều không trúng bia.
Bài tập 1.2. Kiểm tra theo thứ tự một lô hàng gồm N sản phẩm. Các sản phẩm đều
thuộc một trong 2 loại: tốt hoặc xấu. Ký hiệu Ak (k = 1, 2, . . . , N ) là biến cố chỉ sản
phẩm kiểm tra thứ k thuộc loại xấu. Viết bằng ký hiệu các biến cố sau đây
a. Cả N sản phẩm đều xấu.
b. Có ít nhất một sản phẩm xấu.
c. m sản phẩm đầu là tốt, các sản phẩm còn lại là xấu.
d. Các sản phẩm theo thứ tự chẵn là xấu, thứ tự lẻ là tốt.
e. Không gian các biến cố sơ cấp có bao nhiêu phần tử.
Bài tập 1.3. Thang máy của một tòa nhà 7 tầng, xuất phát từ tầng một với 3 người
khách. Tính xác suất để:
a. Tất cả cùng ra ở tầng bốn.
b. Tất cả cùng ra ở một tầng.
c. Mỗi người ra một tầng khác nhau.
Bài tập 1.4. Một lô hàng gồm 1000 sản phẩm, trong đó có 30 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu
nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng.
a. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt.
b. Lấy ngẫu nhiên (1 lần) 10 sản phẩm từ lô hàng. Tìm xác suất để trong 10 sản
phẩm lấy ra có đúng 8 sản phẩm tốt.
1

Bài tập 1.5. Hai người ném bóng rổ, mỗi người ném 3 quả. Xác suất ném trúng rổ
của họ lần lượt là 0, 7 và 0, 8. Tính xác suất sao cho:
a. Hai người bằng điểm nhau.
b. Người thứ nhất hơn điểm người thứ hai.
Bài tập 1.6. Hộp I đựng 30 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh. Hộp II chứa 10 bi trắng, 6 bi
đỏ và 9 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 bi. Tìm xác suất để 2 bi lấy ra cùng màu.
Bài tập 1.7. Một cuộc khảo sát 1000 người về hoạt động thể dục thấy có 80% số người
thích đi bộ và 60% thích đạp xe và buổi sáng, và tất cả mọi người đều tham gia ít nhất
một trong hai hoạt động trên. Chọn ngẫu nhiên một người, hỏi xác suất gặp được người
thích đi xe đạp mà không đi bộ là bao nhiêu?
Bài tập 1.8. Người ta thực hiện khảo sát trên một số lượng lớn những người đàn ông
trên 50 tuổi ở một thành phố cho kết quả sau
- Tỷ lệ đàn ông bị bệnh tiểu đường là 0.02.
- Tỷ lệ đàn ông bị bệnh tim là 0.03.
- Tỷ lệ không bị bệnh tim lẫn tiểu đường là 0.96.
Hãy tìm tỷ lệ đàn ông bị cả hai loại bệnh trên.
Bài tập 1.9. Một cái máy có hai thành phần hoạt động độc lập nhau, máy bị hư nếu
một trong hai thành phần bị hư. Biết rằng xác suất thành phần thứ hai bị hư gấp đôi
thành phần thứ nhất và hai thành phần hoạt động độc lập nhau. Nếu xác suất bị hư
của máy là 0.28, tìm xác suấ...
Bài tập
c suất - Thống
bài tập SXTK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập SXTK - Người đăng: Đinh Đức Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài tập SXTK 9 10 238