Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Thiết Bị Cơ Lưu Chất Và Vật Liệu Rời

Được đăng lên bởi nhib1204312
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 5

MỤC LỤC

ĐỀ BÀI
- Máy bơm dầu nhờn SAE 30 từ xà lan lên bồn.
- Thông số ban đầu: Khoảng cách 50 m, chiều cao bơm 16 m, chiều cao hút 0 m,
lưu lượng 50 m3/h
- Chọn nhiệt độ làm việc ở 30 oC, áp suất đầu vào 0 bar, áp suất đầu ra 2,5 bar.
- Yêu cầu: Chống cháy nổ.

1

Nhóm 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Các yêu cầu thiết kế
1.1.1. Mục đích
 Lựa chọn loại máy bơm phù hợp với tiêu chí kỹ thuật được đưa ra.
 Thiết kế sơ đồ bơm hợp lý, sử dụng ống có hiệu quả kinh tế nhất, từ đó tính

toán năng suất, công suất bơm đựơc chọn.
 Tính toán các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất bơm.
1.1.2. Yêu cầu
 Máy bơm phải đáp ứng yêu cầu bơm dầu nhờn SAE 30 từ xà lan lên bồn.
 Chống cháy nổ.


Kinh tế nhất.

1.2. Giới thiệu về bơm bánh răng
1.2.1. Sơ lược về bơm bánh răng
 Bơm bánh răng thuộc loại bơm thể tích,được sử dụng rộng rãi trong hệ thống


bơm thủy lực có áp suất trung bình.
Có 2 loại bơm bánh răng là: Bơm bánh răng ăn khớp ngoài và bơm bánh răng



ăn khớp trong.
Khi cần tăng lưu lượng người ta dùng bơm bánh răng có nhiều bánh răng ăn

1.2.2.

khớp.
Nguyên lí làm việc của bơm bánh răng
Bơm bánh răng làm việc theo nguyên lý: dẫn và nén chất lỏng trong một thể
tích kín thay đổi được dung tích. Quá trình hút đẩy được diễn ra như sau:



Bánh răng chủ động được nối với trục của bơm quay và kéo theo bánh răng bị
động quay. Chất lỏng ở trong các rãnh răng theo chiều quay của các bánh răng
vận chuyển từ khoang hút đến khoang đẩy vòng theo vỏ bơm. Khoang hút và
khoang đẩy được ngăn cách với nhau bởi những mặt tiếp xúc của các bánh răng
ăn khớp và được xem là kín.

2

Nhóm 5

Khi



một cặp bánh răng vào khớp ở khoang đẩy, chất lỏng được đưa vào khoang đẩy
bị chèn ép và dồn vào đường ống đẩy. Đó là quá trình đẩy.

3

Nhóm 5


Đồng thời với quá trình đẩy, tại khoang hút có một cặp bánh răng ra khớp, dung
tích của khoang hút được dãn ra, áp suất ở khoang hút giảm và chất lỏng sẽ
được hút vào buồng hút từ bể chứa thông qua ống hút vào bơm. Nếu áp suất
trên mặt thoáng là áp suất khí quyển thì áp suất ở khoang hút sẽ là áp suất chân



không.
Về nguyên lý, nếu bơm tuyệt đối kín nghĩa là giữa khoang hút và khoang đẩy
không có sự rò rỉ chất lỏng qua nhau hoặc rò rỉ chất lỏng ra ngoài thì áp suất



của bơm chỉ phụ thuộc vào tải.
Trong thực tế bơm không thể nào hoàn toàn kín do khả năng chế tạo hoặc nhiều
trường hợp người ta phải cố ý tạo ra sự thoát lưu lượng nào đó thì áp suất không



phải thuần túy chỉ tăng theo tải.
Để hạn chế áp suất làm việc tối đa của bơm c...
Nhóm 5
MỤC LỤC
ĐỀ BÀI
- Máy bơm dầu nhờn SAE 30 từ xà lan lên bồn.
- Thông số ban đầu: Khoảng cách 50 m, chiều cao bơm 16 m, chiều caot 0 m,
lưu lượng 50 m
3
/h
- Chọn nhiệt độ làm việc ở 30
o
C, áp suất đầu vào 0 bar, áp suất đầu ra 2,5 bar.
- Yêu cầu: Chống cháy nổ.
1
Bài tập Thiết Bị Cơ Lưu Chất Và Vật Liệu Rời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Thiết Bị Cơ Lưu Chất Và Vật Liệu Rời - Người đăng: nhib1204312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập Thiết Bị Cơ Lưu Chất Và Vật Liệu Rời 9 10 826