Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tích phân dạng cơ bản

Được đăng lên bởi thien-dinh-nguyen-khoa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 6611 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Boxmath.vn

Huỳnh Chí Hào

Chủ đề:
Tích phân
(Dạng cơ bản – Tính bằng định nghĩa)
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Tính các tích phân sau
1

1) I 

 x

3



 3 x  4 dx
2

3

2) I 

2

 x

4



 2 x 2  3 dx

0

Bài 2: Tính các tích phân sau
1

1) I   x 2  5  x 3  dx
2

0

Bài 3: Tính các tích phân sau
2
x2
1) I  
dx
2x 1
0

1

2) I    2 x  1  x  1 dx
2

0

3  2x
dx
x 1
1
0

2) I 



Bài 4: Tính các tích phân sau


6

1) I   cos 2 xdx
0


4

2) I   sin 2
0

x
dx
2

Bài 5: Tính các tích phân sau


x


1) I    sin  cos 2 x  dx
2

0
2


2

2) I    sin x  cos x  dx
2

0

============Hết============

Boxmath.vn

...
Boxmath.vn Hunh Chí Hào
Boxmath.vn
Ch đề:
Tích phân
(Dng cơ bn – Tính bng định nghĩa)
BÀI TP T LUYN
Bài 1: Tính các tích phân sau
1)

1
32
2
34
I
xx dx

2)

3
42
0
23
I
xx dx
Bài 2: Tính các tích phân sau
1)

1
2
23
0
5
I
xxdx
2)

1
2
0
21 1
I
xxdx
Bài 3: Tính các tích phân sau
1)
2
0
2
21
x
I
dx
x
2)
0
1
32
1
x
I
dx
x
Bài 4: Tính các tích phân sau
1)
6
2
0
cos
I
xdx
2)
4
2
0
sin
2
x
I
dx
Bài 5: Tính các tích phân sau
1)
2
0
sin cos2
2
x
xdx




2)

2
2
0
sin cos
I
xxdx

============Hết============
Bài tập tích phân dạng cơ bản - Người đăng: thien-dinh-nguyen-khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập tích phân dạng cơ bản 9 10 533