Ktl-icon-tai-lieu

bài tập truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Nguyenvinh Tuan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1.
Hãy xác định nhiệt độ tại gốc thanh (biết nguồn nhiệt đặt tại gốc thanh), nhiệt độ tại vị trí
giữa thanh và nhiệt lượng truyền qua thanh khi đặt thanh trong môi trường không khí có
nhiệt độ môi trường là 32oC và hệ số toả nhiệt đối lưu α = 20W/m2K. Thanh dài hữu hạn tiết
diện mặt cắt ngang hình tròn, đường kính d = 3mm, chiều dài thanh L = 50cm, hệ số dẫn
nhiệt của vật liệu làm thanh λ = 86 W/mK. Cho biết nhiệt độ tại đỉnh thanh là 38oC.
(Khi tính toán có thể bỏ qua toả nhiệt ở đỉnh thanh)

Bài 2.
Một cửa sổ bằng kính có kích thước 1800 x 2000 x 5 mm được gắn trong phòng. Biết phòng
được điều hòa ở nhiệt độ 25 C; hệ số trao đổi nhiệt về phía không khí trong phòng là α = 15
W/(m .K); nhiệt độ không khí bên ngoài xem như không đổi ở 30 C và hệ số trao đổi nhiệt về
phía không khí bên ngoài là α = 11 W/(m .K).
o

1

2

o

2

2

a) Hãy xác định tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ trong 15 phút nếu biết kính có hệ số dẫn
nhiệt là 0,75 W/(m.K).
b) Để giảm tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ người ta thay cửa sổ trên bằng cửa sổ 2 lớp kính
(giữa là không khí) có cùng kích thước chiều dài và chiều rộng. Cho biết mỗi lớp kính có
chiều dày 2 mm, giữa 2 lớp kính là lớp không khí có hệ số dẫn nhiệt của không khí lấy bằng
0,025 W/(m.K), hỏi phải thiết kế cửa sổ có bề dày lớp không khí ở giữa là bao nhiêu để tổn
thất nhiệt truyền qua cửa sổ giảm đi 2 lần.
Bài 3.
Xylanh của một động cơ xe gắn máy có chiều cao H = 0,15m, đường kính ngoài D = 50 mm.
Trong điều kiện làm việc bình thường, nhiệt độ trên mặt ngoài của xylanh đo được là 220 C.
Biết không khí xung quanh có nhiệt độ t = 28 C, hệ số tỏa nhiệt đối lưu α = 40 W/(m .K).
o

f

o

2

a/ Nhiệt lượng truyền qua xylanh trong 1 giờ là bao nhiêu ?
b/ Để tăng cường khả năng làm mát cho xylanh với môi trường xung quanh, người ta đúc
liền ở mặt ngoài xylanh các cánh tròn có bề dày 6 mm, chiều cao cánh L = 22 mm. Biết cánh
được làm từ hợp kim nhôm có λ = 186 W/(m.K), hãy xác định nhiệt lượng truyền qua 1 cánh
trong 1 giây ?
c/ Nếu gắn đều 5 cánh lên xylanh, hỏi tổng nhiệt lượng trao đổi với xung quanh đã tăng lên
bao nhiêu lần so với khi chưa gắn cánh.

...
Bài 1.
Hãy xác định nhiệt độ tại gốc thanh (biết nguồn nhiệt đặt tại gốc thanh), nhiệt độ tại vị trí
giữa thanh nhiệt lượng truyền qua thanh khi đặt thanh trong môi trưng không khí
nhiệt độ môi trường là 32
o
C và hệ số toả nhiệt đối lưu α = 20W/m
2
K. Thanh dài hữu hạn tiết
diện mặt cắt ngang hình tròn, đường kính d = 3mm, chiều dài thanh L = 50cm, hệ số dẫn
nhiệt của vật liệu làm thanh λ = 86 W/mK. Cho biết nhiệt độ tại đỉnh thanh là 38
o
C.
(Khi tính toán có thể bỏ qua toả nhiệt ở đỉnh thanh)
Bài 2.
Một cửa sbằng kính có kích thước 1800 x 2000 x 5 mm được gắn trong phòng. Biết phòng
được điều hòa ở nhiệt độ 25
o
C; hệ số trao đổi nhiệt về phía không khí trong phòng là α
1
= 15
W/(m
2
.K); nhiệt độ không khí bên ngoài xem như không đổi ở 30
o
C và hệ số trao đổi nhiệt về
phía không khí bên ngoài là α
2
= 11 W/(m
2
.K).
a) Hãy c định tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ trong 15 phút nếu biết kính hệ số dẫn
nhiệt là 0,75 W/(m.K).
b) Đgiảm tổn thất nhiệt truyền qua cửa sổ người ta thay cửa sổ trên bằng cửa sổ 2 lớp nh
(giữa là không khí) cùng kích thước chiều dài chiều rộng. Cho biết mi lớp kính
chiều dày 2 mm, giữa 2 lớp kính là lớp không khí có hệ số dẫn nhiệt của không khí lấy bằng
0,025 W/(m.K), hỏi phải thiết kế cửa sổ bề dày lớp không khí giữa bao nhiêu đ tổn
thất nhiệt truyền qua cửa sổ giảm đi 2 lần.
Bài 3.
Xylanh của một động cơ xe gắn máy có chiều cao H = 0,15m, đường kính ngoài D = 50 mm.
Trong điều kiện làm việc bình thường, nhiệt độ trên mặt ngoài của xylanh đo được220
o
C.
Biết không khí xung quanh có nhiệt độ t
f
= 28
o
C, hệ số tỏa nhiệt đối lưu α = 40 W/(m
2
.K).
a/ Nhiệt lượng truyền qua xylanh trong 1 giờ là bao nhiêu ?
b/ Để tăng cường khả năng làm mát cho xylanh với môi trường xung quanh, người ta đúc
liền ở mặt ngoài xylanh các cánh tròn có bề dày 6 mm, chiều cao cánh L = 22 mm. Biết cánh
được làm từ hợp kim nhôm có λ = 186 W/(m.K), hãy xác định nhiệt lượng truyền qua 1 cánh
trong 1 giây ?
c/ Nếu gắn đều 5 cánh lên xylanh, hỏi tổng nhiệtng trao đổi với xung quanh đã tăng lên
bao nhiêu lần so với khi chưa gắn cánh.
bài tập truyền nhiệt - Trang 2
bài tập truyền nhiệt - Người đăng: Nguyenvinh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập truyền nhiệt 9 10 514