Ktl-icon-tai-lieu

bài tập vật lý 2 chương 6

Được đăng lên bởi minh-chien-truong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 13 lần
14/05/2013

007114_UD3305_CQ: Bài kiểm tra chương 6

Bài tập vật lý 2_Trần Văn Tiến (CQ)

Nguyễn Thanh Tùng đã đăng nhập (Đăng xuất)

BKeL ► 007114_UD3305_CQ ► Các đề thi ► Bài kiểm tra chương 6 ► Lần thử nghiệm 3
Bài kiểm tra chương 6 - Lần thử nghiệm 3

1

Hiện tượng quang điện là:

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. điện phát quang.
b. ánh sáng có điện.
c. hiện tượng phát sáng giống như khi bắn pháo hoa.
d. Khi chiếu một chùm ánh sáng vào bề mặt của kim loại thì ánh sáng làm bật các electron từ mặt kim loại đó.

2
Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

A
D
B
C

3

Để cho bước sóng de Broglie của electron giảm từ 10^(-10)m đến 0.5*10^(-10)m thì cần cung cấp cho hạt electron thêm một năng lượng là:

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. 0.1keV
b. 0.45keV
c. 0.45V
d. 45keV

Một con voi nặng 1000kg, bay với vận tốc 10m/s sẽ có bước sóng De Broglie là:
4
Thời gian còn lại
Điểm : 1

0:18:45

Chọn một câu
trả lời

a. 6.6* 10^(-38) mm
b. 6.6* 10^(-38) m
c. 6.6* 10^(-38) pm
d. 6.6* 10^(-38) nm

5

Chọn phát biểu đúng:

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. Hàm sóng là một đại lượng có ý nghĩa vật lý.
b. Lưỡng tính sóng hạt của các vi hạt không mâu thuẫn với hệ thức bất định của Heisenberg.
c. Theo giả thuyết De-Broglie, mọi vi hạt bất kỳ đều liên hợp với một sóng phẳng đơn sắc.
d. Tính chất xác suất của hàm sóng chỉ được xét cho một tập hợp các vi hạt, mà không được xét cho từng hạt riêng lẻ.

6

Sóng De Broglie là…

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. sóng ánh sáng.
b. sóng điện từ.

e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?id=54633

1/4

14/05/2013

007114_UD3305_CQ: Bài kiểm tra chương 6
c. sóng cơ.
d. sóng xác suất.

7
Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

D
C
B
A

8

Trong cơ học lượng tử có thể đo chính xác đồng thời:

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. Tọa độ và động lượng.
b. Vận tốc và tọa độ.
c. Năng lượng và thời gian.
d. Động lượng và năng lượng.

9

Người ta giải phương trình Schrodinger để tìm:

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. xung lượng.
b. hàm sóng.
c. các câu trả lời nêu ra đều sai.
d. xác định tọa độ cảu hạt.

10
Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

C
A
D
B

11
Điểm : 1

e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?id=54633

2/4

14/05/2013

007114_UD3305_CQ: Bài kiểm tra chương 6
Chọn một câu
trả lời

B
D
A
C

12

Tính bước sóng De Broglie của một hạt electron chuyển động với vận tốc vận tốc 10^6 m/s

Điểm : 1

Chọn một câu
trả lời

a. 16666 m
b. 727*10^(-12) m
c. 73734 nm
d. 277722 mm

13

Electron chuyển động trong nguyên tử có:

Điểm : 1

Chọn một câu
trả ...
14/05/2013
007114_UD3305_CQ: Bài kiểm tra chương 6
e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?id=54633
1/4
Bài tập vật lý 2_Trần Văn Tiến (CQ)
Nguyễn Thanh Tùng đã đăng nhập (Đăng xut)
BKeL 007114_UD3305_CQ Các đề thi Bài kiểm tra chương 6 Lần thử nghiệm 3
1
Điểm : 1
Chọn một câu
trả lời
a. điện phát quang.
b. ánh sáng có điện.
c. hiện tượng phát sáng giống như khi bắn pháo hoa.
d. Khi chiếu một chùm ánh sáng vào bề mặt của kim loại thì ánh sángm bt các electron từ mặt kim loại đó.
Hiện tượng quang điện:
2
Điểm : 1
Chọn một câu
trả lời
A
D
B
C
3
Điểm : 1
Chọn một câu
trả lời
a. 0.1keV
b. 0.45keV
c. 0.45V
d. 45keV
Để cho bước sóng de Broglie của electron giảm từ 10^(-10)m đến 0.5*10^(-10)m thì cần cung cấp cho hạt electron thêm một năng ng là:
4
Điểm : 1
Chọn một câu
trả lời
a. 6.6* 10^(-38) mm
b. 6.6* 10^(-38) m
c. 6.6* 10^(-38) pm
d. 6.6* 10^(-38) nm
Một con voi nặng 1000kg, bay với vận tốc 10m/s sẽ có bước sóng De Broglie là:
5
Điểm : 1
Chọn một câu
trả lời
a. Hàm sóng là một đi lượng có ý nghĩa vật lý.
b. Lưỡng tính sóng hạt của các vi hạt không mâu thuẫn với hệ thức bất định của Heisenberg.
c. Theo giả thuyết De-Broglie, mọi vi hạt bất kỳ đều liên hợp với một sóng phẳng đơn sắc.
d. Tính cht xác suất của hàm sóng chỉ được xét cho một tập hợp các vi hạt, mà không được xét cho từng hạt riêng lẻ.
Chọn phát biểu đúng:
6
Điểm : 1
Chọn một câu
trả lời
a. sóng ánh sáng.
b. sóng điện từ.
Sóng De Broglie là…
Bài kim tra chương 6 - Lần thử nghiệm 3
Thời gian còn li
0:18:45
bài tập vật lý 2 chương 6 - Trang 2
bài tập vật lý 2 chương 6 - Người đăng: minh-chien-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập vật lý 2 chương 6 9 10 736