Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về sắt và oxit sắt

Được đăng lên bởi thanhthuynguyen-253
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA

-------------------------------------------

Bài tiểu luận:

CHUYÊN ĐỀ VỀ SẮT VÀ CÁC HỖN
HỢP OXIT CỦA SẮT


GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S THÁI HOÀI MINH

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

LÂM NGỌC THẢO NGUYÊN
ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯƠNG
VÒNG MINH THỦY
PHẠM VINH

11/2011
TP Hồ Chí Minh

Chuyên đề về sắt và hợp chất của sắt

GVHD: Ths Thái Hoài Minh

Lời giới thiệu
Bài tập hỗn hợp gồm sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh hay
gặp trong các kỳ thi mà đặc biệt là thi Đại Học. Thông thường những bài tập về sắt và các oxit
thường khá phức tạp và xảy ra theo nhiều phương trình phản ứng khác nhau. Để giúp học sinh
giải quyết những khúc mắt, khó khăn khi giải các bài tập này, chúng tôi đã làm chuyên đề
này. Để làm được điều đó, chúng tôi đã đưa ra một hệ thống kiến thức và bài tập nhằm giúp
các em ôn tập và củng cố kiến thức. Ngoài ra, với phần bài tập, chúng tôi đã phân dạng các
loại bài tập. Trên cơ sở đó, theo mỗi dạng chúng tôi đã nêu lên phương pháp giải, cho ví dụ và
giải chi tiết cho từng dạng bài, bên cạnh đó còn nêu lên những sai lầm mà học sinh có thể gặp
phải khi làm các bài tập và cuối cùng chúng tôi cho học sinh làm thêm các bài tập vận dụng
(có kèm đáp án). Hi vọng là chuyên đề này sẽ giúp các em học sinh có thêm hành trang gì đó
cho các cuộc thi quan trọng.
Trong quá trình làm chuyên đề này thì chúng tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót
do kiến thức còn hạn chế và nhiều điều kiện tác động. Mong được sự góp ý của cô và các bạn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Nhóm 7

Bài tập hóa học

Nhóm 7_Lớp 3B

Trang 1

Chuyên đề về sắt và hợp chất của sắt

NỘI DUNG TIỂU LUẬN
KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CƠ BẢN

I.

II.

GVHD: ThS Thái Hoài Minh

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử sắt
Phản ứng đặc trưng của sắt
Tính chất của một số hợp chất của sắt
Một số định luật cơ bản
Định luật bảo toàn khối lượng
Định luật bảo toàn nguyên tố
Định luật bảo toàn electron
Định luật bảo toàn điện tích

CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH
1. Lí thuyết
1.1. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại sắt và các ion của chúng
1.2. Dựa vào phương trình phản ứng để suy luận công thức các hợp chất của sắt
2. Bài tập
2.1. Dạng sắt phản ứng với các chất oxi hóa mạnh
2.2. Dạng sắt và hỗn hợp oxit của sắt phản ứng với các chất oxi hóa mạnh.
2.3. Dạng khử không hoàn toàn của Fe2O3 sau đó cho sản phẩm phản ứng với chất oxi hóa mạnh.
2.4. Dạng sắt và hỗn hợp oxit sắt phản ứng với axit thư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA
-------------------------------------------
Bài tiểu luận:
CHUYÊN ĐỀ VỀ SẮT VÀ CÁC HỖN
HỢP OXIT CỦA SẮT
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S THÁI HOÀI MINH
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
LÂM NGỌC THẢO NGUYÊN
ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯƠNG
VÒNG MINH THỦY
PHẠM VINH
11/2011
TP Hồ Chí Minh
Bài tập về sắt và oxit sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về sắt và oxit sắt - Người đăng: thanhthuynguyen-253
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập về sắt và oxit sắt 9 10 349