Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất thống kê chương 1

Được đăng lên bởi Duy Hiếu Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THAM KHẢO CHƯƠNG I
1. Tung một đồng xu 10 lần. Tìm xác suất của các biến cố :
a) Số lần được mặt sấp bằng số lần được mặt ngửa;
b) Số lần được mặt sấp nhiều hơn số lần được mặt ngửa.
2. a) Có n học sinh ngồi theo 1 bàn dài. Tìm xác suất để 2 bạn A, B ngồi cạnh nhau.
b) Có n học sinh ngồi theo 1 bàn tròn. Tìm xác suất để 2 bạn A, B ngồi cạnh nhau.
3. Có 7 người cùng vào thang máy để lên lầu. Có tất cả 10 lầu và mỗi người đều có
thể lên một lầu tùy ý. Tìm xác suất của các biến cố sau:
a) 7 người lên cùng một lầu.
b) 7 người lên đúng 7 lầu đầu tiên .
c) 7 người lên 7 lầu khác nhau.
d) A và B cùng lên một lầu.
e) A và B cùng lên một lầu, ngoài ra không còn ai khác lên lầu này.
4. Người ta xếp ngẫu nhiên 7 cuốn sách Toán , Lý, Hóa, Sinh,Văn, Nhạc, Sử liên
tiếp trên một hàng từ trái sang phải. Tìm xác suất của các biến cố sau:
a)
b)
c)
d)

Sách Toán ở chính giữa các sách khác.
Các sách Toán – Lý – Hóa ở cạnh nhau theo thứ tự đó.
Sách Văn và Nhạc luôn ở cạnh nhau.
Sách Văn và Nhạc bị cách nhau bởi 1 cuốn khác.

5. Một hộp có 15 viên bi kích cỡ giống hệt nhau, gồm 5 đỏ, 3 xanh và 7 vàng.
a) Lấy ngẫu nhiên 3 bi, tìm xác suất lấy được đủ cả 3 màu.
b) Lấy ngẫu nhiên 3 bi, tìm xác suất có được đúng 2 bi xanh.
c) Lấy ngẫu nhiên 3 bi, tìm xác suất có được ít nhất 1 bi xanh ( 2 cách).
d) Chia đều số bi vào 3 hộp. Tìm xác suất để mỗi hộp có 1 bi xanh.
6. (1.21) Lấy ngẫu nhiên một số điện thoại có 8 chữ số, số đầu khác 0 và 1. Tìm XS:
a) Cả 8 chữ số đó đều khác nhau.
b) Số điện thoại này chia hết cho 5.
c) Tổng 8 chữ số đó là một số lẻ .
7. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 7 chữ số.
a) Tìm xác suất được số có 4 chữ số lẻ, 3 chữ số chẵn và khác nhau đôi một.
b) Tìm xác suất lấy được số mà chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt
đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần.
8. Gieo 20 lần một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tìm xác suất có 4 lần xuất hiện
mặt một chấm, 3 lần xuất hiện mặt hai chấm, 5 lần xuất hiện mặt ba chấm, 2 lần
xuất hiện mặt bốn chấm, 2 lần xuất hiện mặt năm chấm và 4 lần xuất hiện mặt sáu
chấm.
9. Có 12 người cùng lên một chuyến tàu. Chỉ còn 3 toa cho hành khách và mỗi
người có thể lên một toa bất kỳ trong 3 toa này với xác suất như nhau. Tìm xác
suất của các biến cố sau:
a) Số người lên mỗi toa là bằng nhau.
b) Toa thứ nhất có 8 người lên, toa thứ hai có 4 người lên và toa thứ 3 không
có ai lên cả.
c) Hành khách A và B lên cùng toa nhưng không cùng toa với hành khách C.
BÀI TẬP

Các định lý xác suất

Trang 1

10. Hai người h n ...
BÀI TẬP Các định lý xác suất Trang 1
BÀI TẬP THAM KHẢO CHƯƠNG I
1. 
a) 
b) 
2. 

3. 






4. 

a) 
b) Các sách Toán 
c) 
d) 
5. 
 

  2 cách).
d
6. (1.21)    Tìm XS:



7. 
a)  
b)  

8. 


.
9.                






Bài tập xác suất thống kê chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất thống kê chương 1 - Người đăng: Duy Hiếu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập xác suất thống kê chương 1 9 10 613